Drieluik Mamma­carcinoom

Via het onderdeel E-learning van de NVMO-website zijn drie afleveringen te volgen van het nascholingsprogramma Drieluik Mammacarcinoom.

 

Bij deze nascholing nemen verschillende collega’s uit de Nederlandse klinische oncologie onder meer op basis van casuïstiek geselecteerde vraagstukken onder de loep.

HER2-positief mammacarcinoom

Internist-oncoloog dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek), internist-oncoloog dr. Wim van der Steeg (Isala, Zwolle), chirurg dr. Frederieke van Duijnhoven (Antoni van Leeuwenhoek) en radiotherapeut dr. Maurice van der Sangen (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) vormen het expertpanel voor de aflevering over HER2-positief mammacarcinoom.

Triple-negatief mammacarcinoom

Verder bespreken internist-oncologen dr. Agnes Jager (Erasmus MC), dr. Marleen Kok (Antoni van Leeuwenhoek) en dr. Ester Siemerink (Ziekenhuisgroep Twente, Almelo en Hengelo) actuele vraagstukken in de aflevering over triple-negatief mammacarcinoom.

Hormoongevoelig mammacarcinoom

Tot slot komen internist-oncologen dr. Maaike de Boer (Maastricht UMC+), dr. Vincent Dezentjé (Antoni van Leeuwenhoek) en prof. dr. Elsken van der Wall (UMC Utrecht) aan het woord in de aflevering over hormoongevoelig mammacarcinoom.

Samenwerking MEDtalks en NVMO

Deze nascholing van MEDtalks Oncology is stand gekomen in samenwerking met de NVMO.

meer informatie