Nieuwe NVMO-commissie Palliatieve Zorg

In 2020 moet er voor iedereen in Nederland goede palliatieve zorg beschikbaar zijn. Dat doel heeft het ministerie van VWS onlangs gesteld. Door deze hernieuwde aandacht is ook de NVMO-commissie Palliatieve Zorg opnieuw geactiveerd.

‘Uiteindelijk willen we dat palliatieve zorg in alle zorgpaden wordt ingebouwd’, zegt voorzitter Fabienne Warmerdam van de commissie. Samen met commissieleden Sabine Netters en prof. dr. An Reyners licht zij in een interview voor Medische Oncologie de ambities en plannen toe.

lees verder