Agenda ALV NVMO 16 april 2019

De NVMO houdt op dinsdag 16 april 2019 van 18.00 tot 20.00 uur in Utrecht een algemene ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden in vergadercentrum Jaarbeurs Meetup van het Beatrixgebouw in Utrecht.

Onder meer een terugkoppeling en eerste voorstel van de NVMO-commissie Kwaliteit staan op de agenda. Tevens zullen aanpassingen in de statuten aan de leden worden voorgelegd. Voor NVMO-leden is de agenda te raadplegen en downloaden in het besloten ledendeel van de NVMO-website via onderstaande button (inloggen vereist). Daar staan tevens de notulen van de afgelopen algemene ledenvergadering en andere vergaderstukken. NVMO-leden kunnen reacties op de agenda of andere vergaderstukken reeds doorgeven via bestuur@nvmo.org.

NVMO-leden dienen zich vooraf voor de algemene ledenvergadering aan te melden via secretariaat@nvmo.org.

Het NVMO-bestuur rekent weer op uw aanwezigheid en inbreng.

naar agenda