‘Onze zaken op orde hebben in het veranderende veld’

Tijdens de algemene ledenvergadering afgelopen november bleken de NVMO-leden te zijn doordrongen van de noodzaak hun positie in het oncologische veld helder te bepalen.

De strategienota NVMO 2018-2022 en het visiedocument van de commissie Van Bochove, dat deel uitmaakt van de strategienota, vormen de bouwstenen hiervoor. NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal was dan ook verheugd te merken dat het belang van het visiedocument na aanvankelijke discussie inmiddels breed wordt onderkend.

interview lezen

Agenda ALV op dinsdag 3 april a.s.

De NVMO houdt op dinsdag 3 april a.s. van 18.00 tot 20.00 uur in Utrecht een extra algemene ledenvergadering.

Deze ledenvergadering vindt plaats op het volgende adres:

Jaarbeurs MeetUp
Kamer 117
Jaarbeursplein 6A
Utrecht

Voor NVMO-leden is de agenda te raadplegen en downloaden in het besloten ledendeel van de NVMO-website via onderstaande button (inloggen vereist). Daar staan tevens de notulen van de afgelopen algemene ledenvergadering en andere vergaderstukken.

NVMO-leden die reeds een reactie op de agenda of andere vergaderstukken willen geven, kunnen mailen naar bestuur@nvmo.org.

Het NVMO-bestuur rekent weer op uw aanwezigheid en inbreng.

agenda