ALV NVMO op 16 april 2019

De NVMO houdt op dinsdag 16 april 2019 van 18.00 tot 20.00 uur in Utrecht een algemene ledenvergadering.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. Onder meer een terugkoppeling en eerste voorstel van de NVMO-commissie Kwaliteit staat op de agenda. Informatie over andere agendapunten en de locatie volgt. NVMO-leden dienen zich vooraf aan te melden via secretariaat@nvmo.org.

Agenda ALV op 16 november 2018

De NVMO houdt op vrijdag 16 november a.s. van 8.00 tot 10.00 uur tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 in Congrescentrum Papendal haar algemene ledenvergadering.

Voor NVMO-leden is de agenda te raadplegen en downloaden in het besloten ledendeel van de NVMO-website (inloggen vereist).

Daar zijn tevens de notulen van de afgelopen algemene ledenvergadering en andere vergaderstukken te vinden, waaronder een conceptversie van een update van het SONCOS-normeringsrapport.

NVMO-leden kunnen reeds een reactie op de agenda of andere vergaderstukken doorgeven via bestuur@nvmo.org.

NAAR AGENDA

 

Agenda ALV op dinsdag 3 april a.s.

De NVMO houdt op dinsdag 3 april a.s. van 18.00 tot 20.00 uur in Utrecht een extra algemene ledenvergadering.

Deze ledenvergadering vindt plaats op het volgende adres:

Jaarbeurs MeetUp
Kamer 117
Jaarbeursplein 6A
Utrecht

Voor NVMO-leden is de agenda te raadplegen en downloaden in het besloten ledendeel van de NVMO-website via onderstaande button (inloggen vereist). Daar staan tevens de notulen van de afgelopen algemene ledenvergadering en andere vergaderstukken.

NVMO-leden die reeds een reactie op de agenda of andere vergaderstukken willen geven, kunnen mailen naar bestuur@nvmo.org.

Het NVMO-bestuur rekent weer op uw aanwezigheid en inbreng.

agenda

‘Onze zaken op orde hebben in het veranderende veld’

Tijdens de algemene ledenvergadering afgelopen november bleken de NVMO-leden te zijn doordrongen van de noodzaak hun positie in het oncologische veld helder te bepalen.

De strategienota NVMO 2018-2022 en het visiedocument van de commissie Van Bochove, dat deel uitmaakt van de strategienota, vormen de bouwstenen hiervoor. NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal was dan ook verheugd te merken dat het belang van het visiedocument na aanvankelijke discussie inmiddels breed wordt onderkend.

interview lezen