Bekijk sessies van de ALV terug

In het besloten onderdeel Webcast van de NVMO-website kunnen NVMO-leden video’s bekijken van sessies van de recente virtuele algemene ledenvergadering.

naar webcast
Bij deze ledenvergadering werden onder meer de nieuwe PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies aangenomen. Ook werd een update gegeven over het protocol primaire tumor onbekend.

Verder gaven de jNVMO en NVMO-commissie Kwaliteit een update, werden bestuursleden (her)benoemd en werden voorgestelde wijzigingen in het SONCOS-normeringrapport 2022 besproken.

De video's zijn alleen na inloggen te bekijken door NVMO-leden met hun persoonlijke account voor de NVMO-website.

naar webcast

Agenda virtuele ALV

De NVMO houdt op 19 november 2021 van 8.00 tot 10.00 uur haar algemene ledenvergadering. Vanwege de COVID-19-maatregelen is de ledenvergadering ditmaal alleen via een livestream te volgen.

Via de livestream kunnen vragen worden gesteld en kan aan discussies en stemrondes deel worden genomen. Meer informatie over aanmelding voor de livestream staat in het besloten gedeelte van de NVMO-website.

De agenda en vergaderstukken zijn ook in het besloten gedeelte van de NVMO-website te raadplegen. NVMO-leden kunnen voorafgaand aan de ledenvergadering reacties op de agenda en vergaderstukken doorgeven aan het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org. Het NVMO-bestuur rekent weer op uw deelname en inbreng.

meer informatie

Agenda ALV woensdag 21 april 2021

De NVMO houdt op woensdag 21 april 2021 van 16.00 tot 18.00 uur een virtuele algemene ledenvergadering.

Vanwege de coronamaatregelen is de ledenvergadering alleen via een livestream te volgen. Deze livestream is alleen voor NVMO-leden te volgen.

In het besloten deel van de NVMO-website staan voor NVMO-leden de agenda en vergaderstukken. Ook is daar, na inloggen, meer informatie te vinden over het volgen van de livestream.

lees verder

Agenda ALV vrijdag 13 november a.s.

De NVMO houdt op vrijdag 13 november 2020 van 8.00 tot 10.00 uur een virtuele algemene ledenvergadering.

Deze livestream is alleen voor NVMO-leden te volgen. In het besloten deel van de NVMO-website staan voor NVMO-leden de agenda en vergaderstukken.

Ook is daar, na inloggen, meer informatie te vinden over het volgen van de livestream op een desktop, laptop of tablet. Vanwege de coronamaatregelen is de ledenvergadering ditmaal alleen via een livestream te volgen.

naar agenda en livestream

Algemene leden­vergadering NVMO

De NVMO houdt op dinsdag 7 april 2020 van 18.00 tot 20.00 uur in Utrecht haar algemene ledenvergadering.

Net zoals voorgaande jaren kunnen NVMO-leden voorafgaand aan de ledenvergadering reacties op vergaderstukken aan het NVMO-bestuur doorgeven. NVMO-leden die niet in staat zijn om live in Utrecht aanwezig te zijn kunnen weer via een livestream aan de ledenvergadering deelnemen. Via de NVMO-nieuwsbrief zullen NVMO-leden binnenkort verder over de ledenvergadering en livestream worden geïnformeerd.

NVMO-voorzitter blikt terug op ALV

In een interview in Medische Oncologie nummer 10 blikt NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal terug op de algemene ledenvergadering die de NVMO afgelopen november hield in Congrescentrum Papendal. Vooral bij het agendapunt over kwaliteitseisen van internist-oncologen was er sprake van een levendige discussie.

lees artikel

Webcast van ALV

In het besloten gedeelte van de NVMO-website kunnen NVMO-leden een webcast bekijken van de afgelopen november gehouden algemene ledenvergadering.

Tijdens deze najaarsvergadering stonden onder meer updates vanuit de NVMO-commissie BOM, SONCOS en NVMO-commissie Kwaliteit centraal.

De webcast, die per thema in korte video's is opgedeeld, is alleen door NVMO-leden (na inloggen) te bekijken.

naar webcast

ALV op vrijdag 15 november a.s.

De NVMO houdt op vrijdag 15 november 2019 van 8.00 tot 10.00 uur in Congrescentrum Papendal haar algemene ledenvergadering.

De financiële jaarcijfers van de NVMO, nieuwe statuten en huishoudelijk reglement, input voor update SONCOS-normeringsdocument en visie op kwaliteitsnormering in de medische oncologie staan onder meer op de agenda.

In het besloten onderdeel Leden van de NVMO-website kunnen NVMO-leden na inloggen de agenda en vergaderstukken raadplegen. Net zoals voorgaande jaren kunnen NVMO-leden voorafgaand aan de ledenvergadering reacties op de stukken aan het NVMO-bestuur doorgeven via bestuur@nvmo.org.

Mocht u als NVMO-lid niet in staat zijn om in Congrescentrum Papendal aanwezig te zijn, dan kunt u de algemene ledenverdering volgen via een livestream. Meer informatie over aanmelding voor deze livestream staat tevens in het besloten onderdeel Leden van de NVMO-website.

naar agenda

‘Zelf in the lead blijven bij kwaliteitsbeleid’

Tijdens de recente algemene ledenvergadering ging de meeste aandacht uit naar de eerste voorstellen van de NVMO-commissie Kwaliteit.

Er werd met name gediscussieerd over de vraag of eerstelijns combinatiebehandeling met immuuntherapie bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom wel of niet in voorbehouden centra moet worden geconcentreerd. ‘Het is zaak om hierover als vereniging op korte termijn een besluit te nemen’, benadrukt NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal in een interview voor Medische Oncologie.

lees verder

Webcast ALV voor NVMO-leden

NVMO-leden kunnen in het besloten onderdeel van de NVMO-website een webcast bekijken van de algemene ledenvergadering die op dinsdag 16 april 2019 in Utrecht werd gehouden.

Onder meer de volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

  • Status NVMO-strategie 2018-2022
  • Aanpassing statuten NVMO
  • Voorstel NVMO-commissie Kwaliteit
  • Update NVMO-commissie BOM
  • Update offlabel-indicaties medicatie

naar webcast