MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door Dr. Franchette van den Berkmortel, vicevoorzitter redactieraad
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Paarse krokodil
 • Vereniging: ‘Beroepsgroep mag explicieter laten zien dat ze goed werk levert’
 • Patiëntenperspectief: Samenwerking intensiveren
 • Kwaliteit: NFU en NVZ pleiten voor minder keurmerken
 • NVMO-consensus: Offlabel-­indicaties medicatie bij oesofagus­ en maagcarcinoom
 • NVMO-consensus: Offlabel-­indicaties bij blaascarcinoom, prostaatcarcinoom en testiscarcinoom
 • Patiëntenzorg: ‘Relatie gebits verval en kanker behandeling lastig te bewijzen’
 • ‘Zorgplan afstemmen op de behoefte van de individuele patiënt’
 • Promotie: Disease progression and therapy-induced changes in metastatic colorectal cancer
 • Overzicht dissertaties maart en april 2019
 • Helende woorden: Patrimony: a true story
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Adjuvant aangepast FOLFIRINOX bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd HR-­positief mammacarcinoom
 • Ribociclib en endocriene therapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom
 • Commissie BOM trekt positief advies over olaratumab bij wekedelensarcoom in

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.