‘Zelf in the lead blijven bij kwaliteitsbeleid’

Tijdens de recente algemene ledenvergadering ging de meeste aandacht uit naar de eerste voorstellen van de NVMO-commissie Kwaliteit.

Er werd met name gediscussieerd over de vraag of eerstelijns combinatiebehandeling met immuuntherapie bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom wel of niet in voorbehouden centra moet worden geconcentreerd. ‘Het is zaak om hierover als vereniging op korte termijn een besluit te nemen’, benadrukt NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal in een interview voor Medische Oncologie.

lees verder