MO nr. 5 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • NVMO-consensus: Diverse systemische behandelingen HCC en galwegcarcinoom (nog) niet vergoed
 • Wisseling voorzitterschap SONCOS
 • Locoregionale behandelingen bij HCC
 • MDO: verbetering van patiëntenzorg en kostenbesparing?
 • Locoregionale behandelingen bij HCC
 • Promotie: ‘Inspelen op de informatiezoekende patiënt’
 • Overzicht dissertaties juli 2019
 • Helende woorden: Als adem lucht wordt
 • Open podium: ‘Prospectieve dataregistratie en toestemming vragen zouden de norm moeten zijn’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab bij gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de long
 • Capecitabine bij cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.