MO nr. 8 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Nederlandse successen
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Te weinig bedden, te weinig verpleegkundigen
 • Redactioneel: Het gaat goed met oncologisch Nederland!
 • Alleen betalen bij gewenst effect?
 • ‘Het wachten is op goedkeuring van immuuntherapie’
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019
 • ‘Hoe zet je de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in?’
 • Trials within cohorts: het beste van twee werelden?
 • Circulerende tumorcellen en tumor-DNA bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom
 • Promotie: Kwaliteitsregistraties waardevol in veranderend oncologisch landschap
 • Overzicht dissertaties september en oktober 2019
 • Helende woorden: De bedrogene
 • Open podium: ‘De keuzes van de anesthesioloog beïnvloeden de uitkomsten van oncologische chirurgie’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab met chemotherapie als eerstelijns behandeling voor ‘extensive stage’ kleincellig longcarcinoom
 • Ovariële suppressie in combinatie met tamoxifen of exemestaan in de adjuvante setting bij premenopauzale vrouwen met een mammacarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.