Nascholing Ovariumcarcinoom

Tijdens deze live online nascholing op woensdag 13 november 2019 van 20.30 tot 21.30 uur bespreken dr. Willemien van Driel, dr. Judith Kroep en dr. Anneke Westermann verschillende ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van ovariumcarcinoom.

Welke middelen hebben we tot onze beschikking en op welke volgorde kunnen ze het beste ingezet worden? Hoeveel potentie hebben PARP-remmers in de eerste lijn en welke implicaties heeft dat voor die behandelvolgorde? En hoe past hypertherme intraperitoneale chemotherapie in dit plaatje?

Deelname aan dit nascholingsprogramma, dat valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks, is kosteloos.

meer informatie