E-learning over ovarium­carcinoom

Bij deze online nascholing bespreken dr. Judith Kroep, dr. Anneke Westermann en dr. Willemien van Driel de behandelopties voor ovariumcarcinoom.

De oncologisch specialisten praten u bij over de laatste ontwikkelingen en bespreken welke plek ze zullen krijgen in de dagelijkse klinische praktijk.

Welke middelen zijn er beschikbaar en in welke volgorde kunnen ze het best ingezet worden? Hoeveel potentie hebben PARP-remmers in de eerste lijn en welke implicaties heeft dat voor die behandelvolgorde? En hoe past HIPEC in dit plaatje?

meer informatie