Parel ZonMw voor project zingeving in palliatieve zorg

Tijdens de Oncologiedagen 2019 bekroonde ZonMw het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ met een parel.

foto: Gerard van Bree Fotografie

Doel van het project, dat onder leiding staat van prof. dr. An Reyers, is om spirituele zorg in te bedden in de reguliere zorgverlening.

Om deze doelstelling te bereiken is een digitale leerwerkplaats ingericht waarmee professionals worden geschoold en multidisciplinaire spirituele zorg in het zorgproces kan worden geïmplementeerd. Het effect hiervan wordt gemeten bij zowel patiënten en naasten als bij zorgprofessionals.

Meer dan 25 organisaties van Ligare, het regionale consortium voor palliatieve zorg in de vier noordelijke provincies, hebben het aan de digitale leerwerkplaats gekoppelde scholingsprogramma gevolgd. De ervaringen zijn positief.

Het project 'Als niet alles is wat het lijkt' is onderdeel van het ZonMw-programma 'Palliantie Meer dan zorg', dat ernaar streeft de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in 'Palliantie. Meer dan zorg' voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Reyners is lid van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg, secretaris van de NVMO-commissie BOM, internist-oncoloog in het UMC Groningen en hoogleraar Palliatieve geneeskunde.

Meer informatie over het het project 'Als niet alles is wat het lijkt' staat op de website van ZonMw.