Pieter De Mulder Award 2018

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2018 is van start gegaan. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2018 worden voorgedragen.

Volgens traditie wordt de award uitgereikt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen. Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2018 worden voorgedragen via de website www.nvmodagen.nl. Bij aanmelding van een kandidaat dient tevens een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn eveneens te raadplegen op www.nvmodagen.nl.

meer informatie

Meld uw dissertatie aan

Ook dit jaar zal de NVMO twee dissertaties bekronen tot Oncologie­proefschrift van het jaar. Tot uiterlijk 1 september 2018 kunnen kandidaten worden aangemeld.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 kunnen worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit twee proefschriften voor de prijs selecteren.

De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 een voordracht van 10 minuten te verzorgen en wordt er een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.
Kandidaten kunnen per e-mail worden aangemeld via secretariaat@nvmo.org. Ingezonden dienen te worden: titel proefschrift, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting (bij voorkeur als pdf-bestand).