De beste proefschriften van het jaar

In 2024 zal de NVMO weer twee dissertaties bekronen tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

De betreffende promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro. Verder zullen de winnaars door de NVMO worden uitgenodigd om in november tijdens de Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 kunnen tot uiterlijk 1 september 2024 worden voorgedragen. Er kunnen maximaal twee proefschriften per universitair medisch centrum en het Antoni van Leeuwenhoek worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury zal zich over alle inzendingen buigen en twee proefschriften voor de NVMO-prijs selecteren.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden aangeleverd: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum en een pdf-bestand van het proefschrift zelf.

Pieter De Mulder Award 2024

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2024 gaat weer van start. Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research.

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2024 gaat weer van start.
De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie.

Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research.
Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal drie maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

We verzoeken u om minimaal één kandidaat uiterlijk 3 juni voor te dragen via nvmo@congresscare.com.

Na voordracht (uiterlijk 3 juni) dient vóór 18 september van een kandidaat een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd via nvmo@congresscare.com. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op Richtlijnen Pieter De Mulder Award 2024

De NVMO-award, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder. De jury voor de award wordt gevormd door juryvoorzitter prof. dr. Carla van Herpen (RadboudUMC), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL). Een overzicht van eerdere winnaars staat op de NVMO-pagina NVMO-prijzen.

Daniël Lionarons ontvangt PDMA 2023

De NVMO heeft de Pieter De Mulder Award 2023 uitgereikt aan arts-onderzoeker dr. Daniël Lionarons (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis).

De winnaar ontving de prijs vandaag tijdens de 29e Oncologiedagen in Congrescentrum Papendal van jurylid prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc). De jury – die verder bestond uit prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL) – was unaniem in haar besluit om Lionarons te bekronen.

foto: Christiane Bahr
ZichtBahr Fotografie

Fibroblasten in beeld brengen

De winnaar kan met het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro starten met een onderzoeksstage in het lab van prof. dr. Johann de Bono van het Royal Marsden-ziekenhuis in Londen. Hij wil daar subpopulaties van fibroblasten die antitumor-immuniteit onderdrukken in beeld brengen

De juryleden prijzen zijn ‘mooie cv en zijn prachtige voorstel voor een buitenlandstage’. Ook zien ze in hem ‘een toekomstig oncoloog die kliniek en onderzoek aan elkaar verbindt.’

Pieter de Mulder

De Pieter De Mulder Award is ter nagedachtenis aan prof. dr. Pieter de Mulder (1949-2007) ingesteld in de zomer van 2007 en wordt mogelijk gemaakt door Pfizer. Hij was een gedreven internist-oncoloog, een bijzonder goede onderzoeker met nationale en internationale samenwerkingsverbanden, een opleider én een leider. Ook was hij goed in mensen verbinden, oplossingen zoeken en gaf hij de mensen om zich heen energie.

NVMO-proefschriftprijzen uitgereikt

Dr. Natasja de Vries en dr. Leonie Voorwerk zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen. Ze ontvingen de prijzen tijdens de Oncologiedagen in Congrescentrum Papendal.

Meer yδ T-cellen bij MSI-colorectale tumoren

Dr. Natasja de Vries ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek in het LUMC met nieuwe, geavanceerde technieken om een beter begrip van de tumor-immuunomgeving te krijgen. Ze kon in groot detail naar het immuuncelinfiltraat in colorectale tumoren met microsatelliet instabiliteit (MSI) kijken.

Hierdoor zag ze dat γδ T-cellen verhoogd aanwezig zijn in MSI-colorectale tumoren met B2M-mutatie na immuuntherapie. Dit zijn gespecialiseerde type immuuncellen die er mogelijk voor zorgen dat patiënten met MSI-colorectale tumoren toch een goede respons vertonen op immuuntherapie. Deze vondst wekte brede interesse en leidde tot een publicatie in Nature.

Effectievere immuuntherapie door betere patiëntselectie

Dr. Leonie Voorwerk heeft de proefschriftprijs gekregen voor haar onderzoek dat aantoonde dat immuuntherapie met checkpointremmers actief is in een selecte groep borstkankerpatiënten, met name bij patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Dit onderzocht ze in het Antoni van Leeuwenhoek.

Verder kwam uit haar resultaten naar voren dat een kortdurende voorbehandeling met chemotherapie voor meer immunogene effecten zorgde, wat mogelijk leidt tot een verbeterde respons op immuuntherapie. Eosinofielen bleken hier een essentiële schakel in te zijn. Ze denkt dat de effectiviteit van immuuntherapie verder kan worden verbeterd door een betere selectie van patiënten en gericht onderzoek naar rationele combinaties.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 29e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro.

NVMO-proefschriftprijzen uitgereikt

Dr. Natasja de Vries en dr. Leonie Voorwerk zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen. Ze ontvingen de prijzen tijdens de Oncologiedagen in Congrescentrum Papendal.

Meer yδ T-cellen bij MSI-colorectale tumoren

Dr. Natasja de Vries ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek in het LUMC met nieuwe, geavanceerde technieken om een beter begrip van de tumor-immuunomgeving te krijgen. Ze kon in groot detail naar het immuuncelinfiltraat in colorectale tumoren met microsatelliet instabiliteit (MSI) kijken.

Hierdoor zag ze dat γδ T-cellen verhoogd aanwezig zijn in MSI-colorectale tumoren met B2M-mutatie na immuuntherapie. Dit zijn gespecialiseerde type immuuncellen die er mogelijk voor zorgen dat patiënten met MSI-colorectale tumoren toch een goede respons vertonen op immuuntherapie. Deze vondst wekte brede interesse en leidde tot een publicatie in Nature.

Effectievere immuuntherapie door betere patiëntselectie

Dr. Leonie Voorwerk heeft de proefschriftprijs gekregen voor haar onderzoek dat aantoonde dat immuuntherapie met checkpointremmers actief is in een selecte groep borstkankerpatiënten, met name bij patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Dit onderzocht ze in het Antoni van Leeuwenhoek.

Verder kwam uit haar resultaten naar voren dat een kortdurende voorbehandeling met chemotherapie voor meer immunogene effecten zorgde, wat mogelijk leidt tot een verbeterde respons op immuuntherapie. Eosinofielen bleken hier een essentiële schakel in te zijn. Ze denkt dat de effectiviteit van immuuntherapie verder kan worden verbeterd door een betere selectie van patiënten en gericht onderzoek naar rationele combinaties.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 29e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro.

De beste proefschriften van het jaar

In 2023 zal de NVMO weer twee dissertaties bekronen tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

De betreffende promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro. Verder zullen de winnaars door de NVMO worden uitgenodigd om in november tijdens de Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 kunnen tot uiterlijk 1 september 2023 worden voorgedragen. Er kunnen maximaal twee proefschriften per universitair medisch centrum en het Antoni van Leeuwenhoek worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury zal zich over alle inzendingen buigen en twee proefschriften voor de NVMO-prijs selecteren.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden aangeleverd: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum en een pdf-bestand van het proefschrift zelf.

Ed Maartense aanmoedigingsprijs 2023

Artsen, verpleegkundigen en paramedici die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen kunnen zich aanmelden voor de Ed Maartense aanmoedigingsprijs.

In het Reinier de Graaf Gasthuis is sedert jaar en dag aandacht voor de behandeling van oncologische patiënten op oudere leeftijd en de specifieke zorg die past bij hun behandeling. Dr. Ed Maartense was een van de pioniers in dit aandachtsgebied. Meer dan 30 jaar heeft hij zich als internist-hematoloog en -oncoloog toegelegd op de behandeling van oudere patiënten met kanker en zeer veel jongere collegae opgeleid in de geriatrische oncologie. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft onder meer geleid tot een proefschrift over chemotherapie bij  oudere patiënten getiteld: Non-Hodgkin’s lymphoma in the elderly. Population based data and a future perspective.

In 2017 is Ed Maartense, op 68 jarige leeftijd, onverwacht overleden aan de gevolgen van een ernstige longontsteking.

Ter nagedachtenis aan hem heeft zijn echtgenote, Yvonne Maartense-Spruyt, een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld om (jonge) vakgenoten die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen, extra steun te bieden bij hun onderzoek. Naast onderzoek komen ook zorgverbeteringsprojecten in aanmerking voor de prijs. De aanmoedigingsprijs, ter hoogte van € 3.000, zal op 11 mei 2023 tijdens het derde Ed Maartense Symposium in Delft uitgereikt worden.

Als je in aanmerking wilt komen voor de prijs, verzoeken wij je contact op te nemen met een van de juryleden:

Prof. dr. Johanneke Portielje, hoogleraar geriatrische oncologie LUMC. (j.portielje@lumc.nl)
Dr. Monique Bos, internist-oncoloog Erasmus MC (m.bos@erasmusmc.nl)

Khrystany Isebia ontvangt PDMA 2022

De NVMO heeft de Pieter De Mulder Award 2022 uitgereikt aan arts-onderzoeker Khrystany Isebia (Erasmus MC).

De winnares (links op foto) ontving de prijs vandaag tijdens de 28e Oncologiedagen in Congrescentrum Papendal van NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga. De juryleden prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL) waren unaniem in hun besluit om Isebia te bekronen.

foto: Gerard van Bree Fotografie

ATAC-sequencing en RNA-sequencing

De winnares kan met het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro starten met een onderzoeksstage bij de groep van dr. Mathieu Lupien van het Princess Margaret Cancer Centre in Toronto. Met behulp van ATAC-sequencing en RNA-sequencing gaat ze circulerend tumor-DNA (ctDNA) van patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom onderzoeken om therapieresistentie te voorspellen.

De juryleden vinden haar ingediende plan voor de onderzoeksstage over epigenetische analyses van circulerende tumorcellen gedegen en mooi, en verwachten dat de stage veel kennis gaat opleveren voor haarzelf, haar instituut en oncologisch Nederland. Daarnaast prijzen ze Isebia’s CV dat boven het gemiddelde uitsteekt en haar wens om academische internist-oncoloog te worden, wat in de geest is van de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (1949-2007).

Pieter de Mulder

De Mulder was een gedreven internist-oncoloog, een bijzonder goede onderzoeker met nationale en internationale samenwerkingsverbanden, een opleider én een leider. Ook was hij goed in mensen verbinden, oplossingen zoeken en gaf hij de mensen om zich heen energie. De Pieter De Mulder Award is ter nagedachtenis aan hem ingesteld in de zomer van 2007 en wordt mogelijk gemaakt door Pfizer.

NVMO-proefschriftprijzen uitgereikt

Dr. Myriam Chalabi en dr. Joris van de Haar zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen.

NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga en dr. Geert Cirkel, voorzitter van de programmacommissie van de Oncologiedagen, reikten de prijzen uit in Congrescentrum Papendal. Zij vormden samen met dr. Maartje Los en dr. Judith Kroep de jury van de oncologieproefschriftprijzen van 2022.

Neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom

Dr. Myriam Chalabi (links op foto) ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek bij het NKI naar neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom, ook wel bekend als de NICHE-studie. De jury vindt de resultaten indrukwekkend. Alle patiënten met microsatelliet-instabiele tumoren vertoonden respons, en een kwart van de patiënten met microsatelliet-stabiele tumoren.

Deze resultaten waren voor het ESMO Scientific Committee aanleiding om het vervolg van deze studie, de NICHE-2-studie, in het Presidential Symposium van ESMO 2022 als LBA op te nemen. Chalabi leidt diverse andere studies, zoals de PANDA-studie en de TARZAN-studie, die naar verwachting een even grote impact zullen hebben als de NICHE-studie.

DNA-gestuurde precisiegeneeskunde

Dr. Joris van de Haar (links op foto) heeft de proefschriftprijs gekregen voor zijn analyses over DNA-gestuurde precisiegeneeskunde die hij uitvoerde aan het NKI. Hij is daarna begonnen met zijn opleiding tot internist in het Meander MC. Zijn werk als arts combineert hij met computationele wetenschap.

Volgens de jury heeft zijn dissertatie alles in zich. Met zijn onderzoek laat hij zien dat biomarkeranalyses niet alleen meer informatie geven over hoe dure therapieën effectiever ingezet kunnen worden, maar ook meer inzichten leveren op het gebied van immuuntherapie. En hij vertaalt dit naar directe patiëntenzorg. Naast diverse reeds gepubliceerde artikelen in high impact tijdschriften heeft Van de Haar een aantal artikelen die zich in de tweede ronde bevinden van het reviewproces van Nature en The New England Journal of Medicine.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 28e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro.

NVMO-proefschriftprijzen uitgereikt

Dr. Myriam Chalabi en dr. Joris van de Haar zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen.

NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga en dr. Geert Cirkel, voorzitter van de programmacommissie van de Oncologiedagen, reikten de prijzen uit in Congrescentrum Papendal. Zij vormden samen met dr. Maartje Los en dr. Judith Kroep de jury van de oncologieproefschriftprijzen van 2022.

Neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom

Dr. Myriam Chalabi (links op foto) ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek bij het NKI naar neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom, ook wel bekend als de NICHE-studie. De jury vindt de resultaten indrukwekkend. Alle patiënten met microsatelliet-instabiele tumoren vertoonden respons, en een kwart van de patiënten met microsatelliet-stabiele tumoren.

Deze resultaten waren voor het ESMO Scientific Committee aanleiding om het vervolg van deze studie, de NICHE-2-studie, in het Presidential Symposium van ESMO 2022 als LBA op te nemen. Chalabi leidt diverse andere studies, zoals de PANDA-studie en de TARZAN-studie, die naar verwachting een even grote impact zullen hebben als de NICHE-studie.

DNA-gestuurde precisiegeneeskunde

Dr. Joris van de Haar (links op foto) heeft de proefschriftprijs gekregen voor zijn analyses over DNA-gestuurde precisiegeneeskunde die hij uitvoerde aan het NKI. Hij is daarna begonnen met zijn opleiding tot internist in het Meander MC. Zijn werk als arts combineert hij met computationele wetenschap.

Volgens de jury heeft zijn dissertatie alles in zich. Met zijn onderzoek laat hij zien dat biomarkeranalyses niet alleen meer informatie geven over hoe dure therapieën effectiever ingezet kunnen worden, maar ook meer inzichten leveren op het gebied van immuuntherapie. En hij vertaalt dit naar directe patiëntenzorg. Naast diverse reeds gepubliceerde artikelen in high impact tijdschriften heeft Van de Haar een aantal artikelen die zich in de tweede ronde bevinden van het reviewproces van Nature en The New England Journal of Medicine.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 28e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro.