Ed Maartense aanmoedigingsprijs 2023

Artsen, verpleegkundigen en paramedici die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen kunnen zich aanmelden voor de Ed Maartense aanmoedigingsprijs.

In het Reinier de Graaf Gasthuis is sedert jaar en dag aandacht voor de behandeling van oncologische patiënten op oudere leeftijd en de specifieke zorg die past bij hun behandeling. Dr. Ed Maartense was een van de pioniers in dit aandachtsgebied. Meer dan 30 jaar heeft hij zich als internist-hematoloog en -oncoloog toegelegd op de behandeling van oudere patiënten met kanker en zeer veel jongere collegae opgeleid in de geriatrische oncologie. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft onder meer geleid tot een proefschrift over chemotherapie bij  oudere patiënten getiteld: Non-Hodgkin’s lymphoma in the elderly. Population based data and a future perspective.

In 2017 is Ed Maartense, op 68 jarige leeftijd, onverwacht overleden aan de gevolgen van een ernstige longontsteking.

Ter nagedachtenis aan hem heeft zijn echtgenote, Yvonne Maartense-Spruyt, een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld om (jonge) vakgenoten die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen, extra steun te bieden bij hun onderzoek. Naast onderzoek komen ook zorgverbeteringsprojecten in aanmerking voor de prijs. De aanmoedigingsprijs, ter hoogte van € 3.000, zal op 11 mei 2023 tijdens het derde Ed Maartense Symposium in Delft uitgereikt worden.

Als je in aanmerking wilt komen voor de prijs, verzoeken wij je contact op te nemen met een van de juryleden:

Prof. dr. Johanneke Portielje, hoogleraar geriatrische oncologie LUMC. (j.portielje@lumc.nl)
Dr. Monique Bos, internist-oncoloog Erasmus MC (m.bos@erasmusmc.nl)

Khrystany Isebia ontvangt PDMA 2022

De NVMO heeft de Pieter De Mulder Award 2022 uitgereikt aan arts-onderzoeker Khrystany Isebia (Erasmus MC).

De winnares (links op foto) ontving de prijs vandaag tijdens de 28e Oncologiedagen in Congrescentrum Papendal van NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga. De juryleden prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL) waren unaniem in hun besluit om Isebia te bekronen.

foto: Gerard van Bree Fotografie

ATAC-sequencing en RNA-sequencing

De winnares kan met het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro starten met een onderzoeksstage bij de groep van dr. Mathieu Lupien van het Princess Margaret Cancer Centre in Toronto. Met behulp van ATAC-sequencing en RNA-sequencing gaat ze circulerend tumor-DNA (ctDNA) van patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom onderzoeken om therapieresistentie te voorspellen.

De juryleden vinden haar ingediende plan voor de onderzoeksstage over epigenetische analyses van circulerende tumorcellen gedegen en mooi, en verwachten dat de stage veel kennis gaat opleveren voor haarzelf, haar instituut en oncologisch Nederland. Daarnaast prijzen ze Isebia’s CV dat boven het gemiddelde uitsteekt en haar wens om academische internist-oncoloog te worden, wat in de geest is van de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (1949-2007).

Pieter de Mulder

De Mulder was een gedreven internist-oncoloog, een bijzonder goede onderzoeker met nationale en internationale samenwerkingsverbanden, een opleider én een leider. Ook was hij goed in mensen verbinden, oplossingen zoeken en gaf hij de mensen om zich heen energie. De Pieter De Mulder Award is ter nagedachtenis aan hem ingesteld in de zomer van 2007 en wordt mogelijk gemaakt door Pfizer.

NVMO-proefschriftprijzen uitgereikt

Dr. Myriam Chalabi en dr. Joris van de Haar zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen.

NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga en dr. Geert Cirkel, voorzitter van de programmacommissie van de Oncologiedagen, reikten de prijzen uit in Congrescentrum Papendal. Zij vormden samen met dr. Maartje Los en dr. Judith Kroep de jury van de oncologieproefschriftprijzen van 2022.

Neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom

Dr. Myriam Chalabi (links op foto) ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek bij het NKI naar neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom, ook wel bekend als de NICHE-studie. De jury vindt de resultaten indrukwekkend. Alle patiënten met microsatelliet-instabiele tumoren vertoonden respons, en een kwart van de patiënten met microsatelliet-stabiele tumoren.

Deze resultaten waren voor het ESMO Scientific Committee aanleiding om het vervolg van deze studie, de NICHE-2-studie, in het Presidential Symposium van ESMO 2022 als LBA op te nemen. Chalabi leidt diverse andere studies, zoals de PANDA-studie en de TARZAN-studie, die naar verwachting een even grote impact zullen hebben als de NICHE-studie.

DNA-gestuurde precisiegeneeskunde

Dr. Joris van de Haar (links op foto) heeft de proefschriftprijs gekregen voor zijn analyses over DNA-gestuurde precisiegeneeskunde die hij uitvoerde aan het NKI. Hij is daarna begonnen met zijn opleiding tot internist in het Meander MC. Zijn werk als arts combineert hij met computationele wetenschap.

Volgens de jury heeft zijn dissertatie alles in zich. Met zijn onderzoek laat hij zien dat biomarkeranalyses niet alleen meer informatie geven over hoe dure therapieën effectiever ingezet kunnen worden, maar ook meer inzichten leveren op het gebied van immuuntherapie. En hij vertaalt dit naar directe patiëntenzorg. Naast diverse reeds gepubliceerde artikelen in high impact tijdschriften heeft Van de Haar een aantal artikelen die zich in de tweede ronde bevinden van het reviewproces van Nature en The New England Journal of Medicine.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 28e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro.

NVMO-proefschriftprijzen uitgereikt

Dr. Myriam Chalabi en dr. Joris van de Haar zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen.

NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga en dr. Geert Cirkel, voorzitter van de programmacommissie van de Oncologiedagen, reikten de prijzen uit in Congrescentrum Papendal. Zij vormden samen met dr. Maartje Los en dr. Judith Kroep de jury van de oncologieproefschriftprijzen van 2022.

Neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom

Dr. Myriam Chalabi (links op foto) ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek bij het NKI naar neo-adjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom, ook wel bekend als de NICHE-studie. De jury vindt de resultaten indrukwekkend. Alle patiënten met microsatelliet-instabiele tumoren vertoonden respons, en een kwart van de patiënten met microsatelliet-stabiele tumoren.

Deze resultaten waren voor het ESMO Scientific Committee aanleiding om het vervolg van deze studie, de NICHE-2-studie, in het Presidential Symposium van ESMO 2022 als LBA op te nemen. Chalabi leidt diverse andere studies, zoals de PANDA-studie en de TARZAN-studie, die naar verwachting een even grote impact zullen hebben als de NICHE-studie.

DNA-gestuurde precisiegeneeskunde

Dr. Joris van de Haar (links op foto) heeft de proefschriftprijs gekregen voor zijn analyses over DNA-gestuurde precisiegeneeskunde die hij uitvoerde aan het NKI. Hij is daarna begonnen met zijn opleiding tot internist in het Meander MC. Zijn werk als arts combineert hij met computationele wetenschap.

Volgens de jury heeft zijn dissertatie alles in zich. Met zijn onderzoek laat hij zien dat biomarkeranalyses niet alleen meer informatie geven over hoe dure therapieën effectiever ingezet kunnen worden, maar ook meer inzichten leveren op het gebied van immuuntherapie. En hij vertaalt dit naar directe patiëntenzorg. Naast diverse reeds gepubliceerde artikelen in high impact tijdschriften heeft Van de Haar een aantal artikelen die zich in de tweede ronde bevinden van het reviewproces van Nature en The New England Journal of Medicine.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 28e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro.

De beste proef­schriften van het jaar

In 2022 zal de NVMO weer twee dissertaties bekronen tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

De betreffende promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen de winnaars door de NVMO worden uitgenodigd om in november tijdens de Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 kunnen tot uiterlijk 1 september 2022 worden voorgedragen. Er kunnen maximaal twee proefschriften per universitair medisch centrum en het Antoni van Leeuwenhoek worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury zal zich over alle inzendingen buigen en twee proefschriften voor de NVMO-prijs selecteren.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden aangeleverd: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting.

Een overzicht van eerdere winnaars staat in het onderdeel NVMO-prijzen.

NVMO bekroont uitmuntende proefschriften

De NVMO bekroont de dissertaties van dr. Dora Hammerl en dr. Simone Koole tot beste proefschriften van het jaar.

NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga reikte de prijs voor de beste oncologieproefschriften van het jaar vandaag aan beide promovendi uit tijdens de Oncologiedagen 2021 in Congrescentrum Papendal.

Immuunrespons bij mammacarcinoom

Dr. Dora Hammerl, moleculair bioloog en biofarmaceutisch wetenschapper bij het Erasmus MC, viel in de prijzen met haar proefschrift Immunity in breast cancer: charting T cell evasion and exploring new targets for T cells waarop ze 18 december 2020 cum laude promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar promotoren waren prof. dr. Reno Debets (tumorimmunologie) en prof. dr. John Martens (translationele genomica van kanker).

HIPEC bij ovariumcarcinoom

Dr. Simone Koole ontving de NVMO-prijs voor haar proefschrift HIPEC for ovarian cancer. De postdoctoraal fellow gezondheidseconomie van het NKI promoveerde cum laude op 14 april 2021 aan de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van promotor prof. Gabe Sonke (medische oncologie) en copromotor dr. Willemien van Driel (oncologische gynaecologie).

Oorkonde en geldprijs

Beide promovendi hielden tijdens de Oncologiedagen een presentatie over hun bekroonde onderzoek en ontvingen ieder een oorkonde en een geldprijs van 500 euro. Ook wordt een interview met de prijswinnaars gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Jury

De jury voor de NVMO-prijs werd dit jaar gevormd door internist-oncologen prof. dr. An Reyners (UMC Groningen), dr. Carolien Schröder (AVL) en dr. Marije Slingerland (LUMC). Zij selecteerden de twee proefschriften uit vijftien ingezonden proefschriften uit diverse academische centra.

De beste proef­schriften van het jaar

Ook in 2021 bekroont de NVMO twee dissertaties tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

De betreffende promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen de winnaars door de NVMO worden uitgenodigd om in november tijdens de Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden voorgedragen. Er kunnen maximaal twee proefschriften per universitair medisch centrum en het AVL worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury zal zich over alle inzendingen buigen en twee proefschriften voor de NVMO-prijs selecteren.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden aangeleverd: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting.

Oncologie­proefschrift van het jaar

Ook in 2020 zal de NVMO twee dissertaties bekronen tot Oncologieproefschrift van het jaar.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 juni 2020 worden aangemeld. Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit vervolgens twee proefschriften selecteren. Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 mei 2020 kunnen worden voorgedragen.

De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de 26e Oncologiedagen een korte voordracht te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden bijgesloten: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting. Het gehele proefschrift kan via www.wetransfer.com worden verzonden.

De jury voor de NVMO-prijs wordt dit jaar gevormd door NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal (Radboudumc, Nijmegen), NVMO-bestuurslid dr. Marije Slingerland (LUMC, Leiden), dr. Judith Kroep (LUMC, Leiden) en Annet van der Velden (Martini Ziekenhuis, Groningen). Kroep en Van der Velden zitten tevens in de programmacommissie van de Oncologiedagen.

Parel ZonMw voor project zingeving in palliatieve zorg

Tijdens de Oncologiedagen 2019 bekroonde ZonMw het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ met een parel.

foto: Gerard van Bree Fotografie

Doel van het project, dat onder leiding staat van prof. dr. An Reyers, is om spirituele zorg in te bedden in de reguliere zorgverlening.

Om deze doelstelling te bereiken is een digitale leerwerkplaats ingericht waarmee professionals worden geschoold en multidisciplinaire spirituele zorg in het zorgproces kan worden geïmplementeerd. Het effect hiervan wordt gemeten bij zowel patiënten en naasten als bij zorgprofessionals.

Meer dan 25 organisaties van Ligare, het regionale consortium voor palliatieve zorg in de vier noordelijke provincies, hebben het aan de digitale leerwerkplaats gekoppelde scholingsprogramma gevolgd. De ervaringen zijn positief.

Het project 'Als niet alles is wat het lijkt' is onderdeel van het ZonMw-programma 'Palliantie Meer dan zorg', dat ernaar streeft de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in 'Palliantie. Meer dan zorg' voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Reyners is lid van de NVMO-commissie Palliatieve Zorg, secretaris van de NVMO-commissie BOM, internist-oncoloog in het UMC Groningen en hoogleraar Palliatieve geneeskunde.

Meer informatie over het het project 'Als niet alles is wat het lijkt' staat op de website van ZonMw.

NVMO-prijzen uitgereikt aan jonge onderzoekers

Tijdens de Oncologiedagen 2019 in Congrescentrum Papendal bekroonde de NVMO drie jonge onderzoekers.

foto: Gerard van Bree Fotografie

Tom Harryvan mocht de aan de Pieter De Mulder Award gerelateerde cheque van 15.000 euro voor een internationale onderzoeksstage in ontvangst nemen. Harryvan is als promovendus en aio interne geneeskunde werkzaam bij de afdelingen Maag-, darm- en leverziekten en Medische Oncologie van het LUMC in Leiden.

Verder bekroonde de NVMO de dissertaties van dr. Annemieke Jeeninga-Witteveen en dr. Pepijn Matthijs Schoonen tot de beste oncologieproefschriften van het jaar.

Jeeninga-Witteveen, werkzaam bij het TechMed Centre van de Universiteit Twente, promoveerde op 2 november 2018 aan de Universiteit Twente. De titel van haar bekroonde proefschrift luidt Influence: individualized follow-up for breast cancer.

Schoonen, werkzaam bij afdeling Medische Oncologie van het UMC Groningen, promoveerde op 22 mei 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn bekroonde proefschrift luidt Replication-stress induced mitotic aberrancies in cancer biology.

De jury voor de Pieter de Mulder Award werd ook dit jaar gevormd door prof. dr. Stefan Sleijfer (voorzitter / Erasmus MC), prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc, Nijmegen) en prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen). De NVMO-prijs is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).

De jury die de taak had om de aangemelde proefschriften te beoordelen werd dit jaar gevormd door internist-oncologen Danny Houtsma (HagaZiekenhuis, Den Haag), dr. Tom van der Hulle (LUMC, Leiden), prof. dr. Sabine Linn (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) en dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente, Enschede).