MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Derk Jan de Groot: Omgaan met paradox
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Medische Oncologie scoort een 8
 • Redactioneel: Leidt taakherschikking tot kostenbeheersing?
 • Taakherschikking en taakdelegatie zijn nog niet uitgekristalliseerd
 • ESMO-congres 2019: Veel presentaties met uitkomsten over algehele overleving
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019
 • (Bijna) alle mammacarcinoompatiënten onder de ‘UMBRELLA’
 • Promotie: MSI-test bij CRC toekomstige standaard in Nederland?
 • Overzicht dissertaties oktober en november 2019
 • Helende woorden: Kankerheks
 • Open podium: ‘Eenduidige toepassing van PSA-test bij prostaatcarcinoom van belang’

Adviezen commissie BOM

 • Talazoparib bij een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom met een BRCA-kiembaanmutatie
 • Trifluridine/tipiracil (TAS-102) als derdelijns behandeling bij gemetastaseerd maagcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.