Webcast van Oncologiedagen 2019

In het besloten gedeelte van de NVMO-website staan voor NVMO-leden video’s van lezingen van de Oncologiedagen 2019.

Allereerst zijn er video’s van de lezingen over nieuwe behandelmogelijkheden van lokaal gevorderd pancreascarcinoom en een nieuwe biomarker voor bevacizumab-effectiviteit. Verder zijn er video’s van lezingen over immuuntherapie die respectievelijk biomarkers, timing van behandeling, neoadjuvante behandeling van melanoom en TIL-behandeling van melanoom belichten.
Daarnaast zijn er video’s van de keynote lectures over trials within cohorts en medische oncologie in een mondiaal perspectief en is er een videoreportage van het debat over voor- en nadelen van DICA-registratie.

Ook zijn er video’s van de lezingen over behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom en blaascarcinoom, HIPEC en PARP-remmers bij ovariumcarcinoom en de eQuiPe-studie. Tot slot zijn er in totaal vijf video’s van lezingen over mammacarcinoom die ingaan op respectievelijk endocriene therapie (keynote lecture), FDG-PET-scan, behandeling HER2/neu-positieve ziekte, nieuwe medicatie en de rol van het DNA-profiel bij de behandeling.

De video’s zijn alleen door NVMO-leden (na inloggen) te bekijken.

naar webcast