Razendsnelle ontwikkelingen in de behandeling van niercelcarcinoom

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van de behandeling van het niercelcarcinoom. De Duitse medisch oncoloog prof. dr. Viktor Grünwald zal in zijn keynote lecture tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 vertellen over de razendsnelle ontwikkelingen die recentelijk plaatsvonden. Ook geeft hij zijn visie op de voor-­ en nadelen van centralisering van de behandeling van zeldzame vormen van kanker.

In een interview voor Medische Oncologie bespreekt hij de achtergrond van zijn keynote lecture.

lees interview

‘Subgroepanalyses bij mammacarcinoom met terughoudendheid interpreteren’

Subgroepanalyses bieden de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over de behandeling van tumoren die weliswaar specifieke eigenschappen hebben, maar relatief weinig voorkomen. Volgens dr. Otto Metzger, medisch oncoloog bij het Dana­-Farber Cancer Institute in Boston, hebben subgroepanalyses echter ook hun beperkingen en dienen zij met terughoudendheid te worden geïnterpreteerd.

Bij zijn keynote lecture tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 zal hij aan de hand van subgroepanalyses naar de behandeling van invasief lobulair carcinoom uitleggen waarom deze terughoudendheid van belang is. In een interview voor Medische Oncologie bespreekt hij de achtergrond van zijn keynote lecture.

lees interview