Voorlopig programma 26e Oncologiedagen

De NVMO heeft het voorlopige programma voor de 26e editie van de Oncologiedagen vastgesteld.

Onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk vormen weer de kern van het programma. Dat komt dit jaar naar voren in sessies over mammacarcinoom, AYA-zorg, urogenitale tumoren, palliatieve zorg en gastro-intestinale tumoren. Prof. dr. Liesbeth de Vries zal een keynote lecture verzorgen met de titel RECIST en iRECIST.

Verder worden de jonge collega’s weer in de gelegenheid gesteld om te wedijveren voor de prijzen voor de twee beste oncologieproefschriften van het jaar en de Pieter De Mulder Award.

Deze 26e editie zal een hybride vorm hebben waarbij het programma deels virtueel wordt aangeboden en een maximumaantal deelnemers het programma op locatie kan volgen.

lees verder

Webcast van Oncologiedagen 2019

In het besloten gedeelte van de NVMO-website staan voor NVMO-leden video’s van lezingen van de Oncologiedagen 2019.

Allereerst zijn er video’s van de lezingen over nieuwe behandelmogelijkheden van lokaal gevorderd pancreascarcinoom en een nieuwe biomarker voor bevacizumab-effectiviteit. Verder zijn er video’s van lezingen over immuuntherapie die respectievelijk biomarkers, timing van behandeling, neoadjuvante behandeling van melanoom en TIL-behandeling van melanoom belichten.
Daarnaast zijn er video’s van de keynote lectures over trials within cohorts en medische oncologie in een mondiaal perspectief en is er een videoreportage van het debat over voor- en nadelen van DICA-registratie.

Ook zijn er video’s van de lezingen over behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom en blaascarcinoom, HIPEC en PARP-remmers bij ovariumcarcinoom en de eQuiPe-studie. Tot slot zijn er in totaal vijf video’s van lezingen over mammacarcinoom die ingaan op respectievelijk endocriene therapie (keynote lecture), FDG-PET-scan, behandeling HER2/neu-positieve ziekte, nieuwe medicatie en de rol van het DNA-profiel bij de behandeling.

De video’s zijn alleen door NVMO-leden (na inloggen) te bekijken.

naar webcast

Razendsnelle ontwikkelingen in de behandeling van niercelcarcinoom

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van de behandeling van het niercelcarcinoom. De Duitse medisch oncoloog prof. dr. Viktor Grünwald zal in zijn keynote lecture tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 vertellen over de razendsnelle ontwikkelingen die recentelijk plaatsvonden. Ook geeft hij zijn visie op de voor-­ en nadelen van centralisering van de behandeling van zeldzame vormen van kanker.

In een interview voor Medische Oncologie bespreekt hij de achtergrond van zijn keynote lecture.

lees interview

‘Subgroepanalyses bij mammacarcinoom met terughoudendheid interpreteren’

Subgroepanalyses bieden de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over de behandeling van tumoren die weliswaar specifieke eigenschappen hebben, maar relatief weinig voorkomen. Volgens dr. Otto Metzger, medisch oncoloog bij het Dana­-Farber Cancer Institute in Boston, hebben subgroepanalyses echter ook hun beperkingen en dienen zij met terughoudendheid te worden geïnterpreteerd.

Bij zijn keynote lecture tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 zal hij aan de hand van subgroepanalyses naar de behandeling van invasief lobulair carcinoom uitleggen waarom deze terughoudendheid van belang is. In een interview voor Medische Oncologie bespreekt hij de achtergrond van zijn keynote lecture.

lees interview