Algemene leden­vergadering NVMO

De NVMO houdt op dinsdag 7 april 2020 van 18.00 tot 20.00 uur in Utrecht haar algemene ledenvergadering.

Net zoals voorgaande jaren kunnen NVMO-leden voorafgaand aan de ledenvergadering reacties op vergaderstukken aan het NVMO-bestuur doorgeven. NVMO-leden die niet in staat zijn om live in Utrecht aanwezig te zijn kunnen weer via een livestream aan de ledenvergadering deelnemen. Via de NVMO-nieuwsbrief zullen NVMO-leden binnenkort verder over de ledenvergadering en livestream worden geïnformeerd.