MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover Medische Oncologie 1-2020

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Voor niets gaat de zon op
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Hoeveel evidence is nodig?
 • HIPEC voor ovariumcarcinoom: omarmd in Nederland, betwijfeld in België
 • Het wemelt van de offlabel-indicaties bij sarcomen
 • Beste proefschriften van het jaar: winnaars over hun onderzoek
 • Onderzoek naar cellulaire interacties in tumormicromilieu
 • Atezolizumab bij TNBC: type PD-L1-assay van groot belang
 • Promotie: Computermodel voorspelt fractuurrisico bij botmetastasen
 • Overzicht dissertaties januari 2020
 • Helende woorden: Mom’s cancer
 • Open podium: Wie mag bepalen wat kwaliteit van zorg inhoudt?
 • Column: Laat ons dat formulier invullen

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab en nab-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom
 • Ramucirumab als tweedelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom
 • Sorafenib bij gevorderd of refractair desmoïd

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.