Advies ICU-opname oncologiepatiënt met COVID-19

Vanwege de COVID-19-epidemie is een advies opgesteld voor ICU-opname van kankerpatiënten met COVID-19.

Het advies is gericht op besluitvorming bij oncologische en hematologische patiënten met respiratoire insufficiëntie door een COVID-19-infectie.

Initiatiefnemers van het advies zijn de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de Sectie Intensive Care van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Voor NVMO-leden is het advies te raadplegen en downloaden in het besloten gedeelte van de NVMO-website. Collega-specialisten kunnen het advies opvragen bij het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org.

In het advies wordt onder meer verwezen naar het Draaiboek pandemie deel 1 (versie 1.3 d.d. maart 2020) van de NVIC.

naar advies