Kwaliteits­documenten NVMO

De NVMO heeft drie kwaliteitsdocumenten gepubliceerd: een algemeen kwaliteitsdocument en twee documenten over niercelcarcinoom.

Het algemene kwaliteitsdocument is naar aanleiding van de discussie tijdens de algemene ledenvergadering in november aangepast.

Verder heeft de NVMO-commissie Kwaliteit een document opgesteld met specifieke voorwaarden voor de behandeling van het gemetastaseerd niercelcarcinoom. Het document, dat is afgeleid van en beantwoordt aan de criteria benoemd in het algemene kwaliteitsdocument, is gericht op juiste indicatiestelling en het leveren van veilige zorg naar de stand van de wetenschap.

Daarnaast heeft het NVMO-bestuur een document opgesteld, dat is geaccordeerd in de ledenvergadering, met kwaliteitscriteria voor ziekenhuizen ("niet-melanoomcentra") die willen starten met de combinatietherapie ipilimumab-nivolumab bij gemetastaseerd niercelcarcinoom.

meer informatie

Werkafspraken behandeling mRCC

Vanwege recente ontwikkelingen bij de behandeling van het mRCC heeft de NVMO in overleg met de WIN-O werkafspraken opgesteld.

Deze werkafspraken komen mede voort uit een binnenkort te publiceren positief advies van de NVMO-commissie BOM voor eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom (mRCC).

De (voorlopige) werkafspraken en een toelichting vanuit het NVMO-bestuur zijn voor NVMO-leden te lezen in het besloten gedeelte van de NVMO-website.

Mocht u als NVMO-lid een reactie willen geven, dan kan dat door te mailen naar bestuur@nvmo.org.

lees meer