NVMO-handvat COVID-19 oncologie

De NVMO heeft een handvat opgesteld voor internist-oncologen in door de COVID-19-pandemie (SARS-CoV-2) getroffen ziekenhuizen.

De in omvang toenemende crisis rond de pandemie van COVID-19 maakt dat er continu overleg plaatsvindt tussen de verschillende beroepsverenigingen voor eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van eerder gepubliceerde adviezen.

Adviezen over beleid van verschillende tumortypen zijn op elkaar afgestemd in een overleg met de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), Nederlandse Verenging voor Medische Oncologie (NVMO) en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH). De tijd ontbreekt om tot een volledig geïntegreerd document te komen. Er zijn dus per discipline meer specifieke documenten opgesteld in lijn met voornoemd overleg.

In het NVMO-handvat COVID-19 oncologie, dat in het besloten gedeelte van de NVMO-website te raadplegen en downloaden is, staan adviezen voor verschillende tumortypen. De documenten van de NVRO en NVVH zullen in de komende dagen worden gepubliceerd.

De adviezen zijn niet bindend maar een voorstel hoe pati├źnten met klachten te benaderen/op te vangen en een overzicht hoe de aanpak per oncologisch ziektebeeld kan zijn bij toename van de COVID-19-last in uw regio. Indien er nieuwe gegevens komen, dan zullen NVRO, NVVH en NVMO deze documenten aanpassen.

Samen met de FMS wordt er gekeken of het mogelijk is om op korte termijn een, voor alle oncologische disciplines toegankelijke, website te maken om informatie sneller en breder te kunnen delen.

Wij wensen u veel sterkte onder deze onzekere en bizarre omstandigheden.

naar handvat