SONCOS-normerings­rapport 2020

SONCOS publiceerde onlangs een nieuwe versie haar van normeringsrapport (versie 8). De geactualiseerde versie is te vinden op de SONCOS-website.

Op de SONCOS-website staat ook een versie van het nieuwste rapport waarin de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande rapport uit 2019 zijn weergegeven.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van het normeringsrapport staan hieronder een rij.

Algemeen deel

  • Er wordt aandacht gevraagd voor de toegang tot een rookstoppoli.
  • Er is een norm toegevoegd over behandeling met systeemtherapie in de thuissituatie.
  • Er is een norm toegevoegd over de mogelijkheid, onder strikte voorwaarden, voor verpleegkundig specialisten om systeemtherapie voor te schrijven.
  • De normen voor Adolescents & Young Adults (AYA) zorg zijn aangepast.

Tumorspecifiek deel

  • De normen voor de behandeling van intermediaire en maligne weke delen tumoren zijn volledig herzien.
  • Bij de normen voor melanoom is een nuancering toegevoegd ten aanzien van stadium 0 en het T1a-melanoom van het stadium IA.
  • Er zijn normen toegevoegd voor behandeling van primaire levertumoren (hepatocellulair carcinoom, intrahepatisch cholangiocarcinoom en perihilair cholangiocarcinoom).

naar rapport