Pieter De Mulder Award 2020

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2020 is van start gegaan.

Prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research.

De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd.

Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de prijs zijn te raadplegen op www.nvmodagen.nl.

De Pieter De Mulder Award, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer en jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de Oncologiedagen, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).