Vlog van winnares Pieter De Mulder Award 2022

In deze vlog vertelt Khrystany Isebia over haar onderzoeksstage die mogelijk is gemaakt door het winnen van de Pieter De Mulder Award 2022.

Isebia's stage vindt plaats bij de groep van dr. Mathieu Lupien van het Princess Margaret Cancer Centre in Toronto. Ze hoopt door middel van epigenetische analyses van circulerende tumorcellen beter te kunnen kijken naar therapieresistentie bij patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

De Pieter De Mulder Award die door Pfizer wordt gesubsidieerd wordt ook dit jaar weer uitgereikt. Kandidaten dienen uiterlijk 1 oktober 2023 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com.

lees verder

Pieter De Mulder Award 2023

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2023 is van start gegaan.

De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie. Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal 3 maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten dienen uiterlijk 1 oktober 2023 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op nvmodagen.nl.

De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (foto). De jury voor de award wordt gevormd door juryvoorzitter prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL). Een overzicht van eerdere winnaars staat in het onderdeel NVMO-prijzen.

Pieter De Mulder Award 2022

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2022 is van start gegaan.

De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie.

Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal 3 maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten dienen uiterlijk 1 oktober 2022 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op nvmodagen.nl.

De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (foto). De jury voor de award wordt gevormd door juryvoorzitter prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL). Een overzicht van eerdere winnaars staat in het onderdeel NVMO-prijzen.

PDMA 2021 voor Karlijn de Joode

De NVMO kent de Pieter De Mulder Award 2021 toe aan de veelzijdige jonge arts-onderzoeker Karlijn de Joode.

NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga reikte de prijs vandaag uit tijdens de Oncologiedagen 2021 in Congrescentrum Papendal. Juryleden prof. dr. Carla van Herpen (Raboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL) waren unaniem in hun besluit om de veelzijdige jonge arts-onderzoeker van het Erasmus MC te bekronen. Dit geheel in de geest van prof. dr. Pieter de Mulder (1949-2007). De Mulder was een gedreven internist-oncoloog, een bijzonder goed onderzoeker met nationale en internationale samenwerkingsverbanden, een opleider én een leider. Ook was hij goed in mensen verbinden, oplossingen zoeken en gaf hij de mensen om zich heen energie.

Veelzijdige jonge onderzoeker

De winnares is een jonge onderzoeker in het oncologisch veld, een verbinder en teamspeler, met groot organisatievermogen (ook in COVID-19-tijd) en veel potentie in het onderzoek. Ze is promovenda bij internist-oncologen dr. Astrid van der Veldt en prof. dr. Ron Mathijssen in het Erasmus MC. Ze doet onderzoek naar mogelijkheden voor selectie van patiënten met melanoom en niercelcarcinoom voor behandeling met immuuntherapie. Ook is De Joode bekend van het Dutch Oncology COVID-19 Consortium waarin ze aan het begin van de pandemie een belangrijke rol speelde bij de landelijke ‘covid-oncologie survey’. Later was zij ook actief betrokken bij de VOICE-studie; een onderzoek naar het effect van vaccinatie tegen COVID-19 bij kankerpatiënten met een solide tumor die een systemische behandeling ondergaan.

The Francis Crick Institute

De winnares zal met het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro kunnen starten met een onderzoeksstage in The Francis Crick Institute in Londen. Daar zal ze zich verder gaan verdiepen in flow cytometry, whole genome sequencing en RNA-sequencing bij patiënten met melanoom en niercelcarcinoom. Ze zal daar onder meer data van de PEACE-trial gaan analyseren. De NVMO-prijs wordt sinds 2007 mogelijk gemaakt door Pfizer.

Pieter De Mulder Award 2021

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2021 is van start gegaan.

De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker.

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal 3 maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten dienen uiterlijk 1 november 2021 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op www.nvmodagen.nl.

De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (foto). Een overzicht van winnaars in de afgelopen jaren staat in het onderdeel NVMO-prijzen.

Pieter De Mulder Award 2020

Kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden voorgedragen.

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund.

lees verder

Pieter De Mulder Award 2020

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2020 is van start gegaan.

Prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research.

De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd.

Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de prijs zijn te raadplegen op www.nvmodagen.nl.

De Pieter De Mulder Award, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer en jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de Oncologiedagen, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).

BOOG Young Investigator Award 2020

Kandidaten voor de BOOG Young Investigator Award 2020 dienen voor 20 januari 2020 door hun supervisor te worden voorgedragen.

De award is bestemd voor jonge getalenteerde onderzoekers. Zij krijgen de kans om tijdens het 19e NABON-BOOG Symposium op dinsdag 21 april 2020 een lezing te geven.

De winnaar zal door een driekoppige jury worden geselecteerd op basis van excellent werk, blijkend uit zijn of haar proefschrift of publicaties in het afgelopen jaar. De kandidaat mag niet ouder zijn dan 35 jaar, kan een (pre)clinicus of epidemioloog zijn en houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mammacarcinoom.

Een kandidaat kan worden voorgedragen door een aanbevelingsbrief met CV en publicatielijst van de kandidaat voor 20 januari 2020 naar de BOOG te mailen via info@boogstudycenter.nl onder vermelding van "Kandidaat BOOG Young Investigator Award 2020".

Uiterlijk 1 maart 2020 zal de winnende kandidaat worden ingelicht. De kandidaat dient in de gelegenheid te zijn om tijdens het 19e NABON-BOOG Symposium een lezing te verzorgen.

Pieter De Mulder Award 2019

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2019 is van start gegaan.

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2019 worden voorgedragen via www.nvmodagen.nl. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn eveneens op www.nvmodagen.nl te raadplegen.

De award, die volgens traditie wordt uitgereikt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen, wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer Oncology. De jury wordt gevormd door prof. dr. Stefan Sleijfer (voorzitter), prof. dr. Jourik Gietema en prof. dr. Carla van Herpen.

NVMO bekroont jonge onderzoekers

De NVMO bekroonde op vrijdag 16 november 2018 tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 in Congrescentrum Papendal drie veelbelovende jonge onderzoekers.

De dissertaties van respectievelijk dr. Remco Molenaar (midden op foto) en dr. Mette van Ramshorst (links op foto) werden door de jury verkozen tot beste oncologieproefschriften van het jaar. Frederike Bensch (rechts op foto) mocht dit jaar de aan de Pieter De Mulder Award 2018 gerelateerde cheque van 15.000 euro voor een onderzoeksstage in ontvangst nemen.

Gepersonaliseerde behandeling
Dr. Remco Molenaar, anios interne geneeskunde bij het Flevoziekenhuis in Almere, promoveerde op 22 december 2017 aan de Universiteit van Amsterdam. De titel van zijn bekroonde proefschrift luidt Towards personalised medicine for cancer: from initial therapy to follow-up. Promotoren waren prof. dr. Ron van Noorden (celbiologie) en prof. dr. Peter Vandertop (neurochirurgie). Copromotoren waren dr. Fonnet Bleeker (klinische genetica) en dr. Hanneke Wilmink (medische oncologie).

HER2-positief mammacarcinoom
Dr. Mette van Ramshorst, internist in opleiding bij het OLVG in Amsterdam, ontving de prijs voor haar dissertatie Optimizing systemic treatment in HER2-positive early breast cancer. Ze promoveerde op 31 oktober 2017 aan de Universiteit Utrecht onder begeleiding van prof. dr. Sabine Linn (medische oncologie) en dr. Gabe. Sonke (medische oncologie).

Heterogeniteit mammacarcinoom
De Pieter De Mulder Award 2018 werd uitgereikt aan Frederike Bensch voor haar onderzoek naar digitale pathologie en CT-gebaseerde metingen voor de beoordeling van heterogeniteit bij mammacarcinoom. De winnares doet onderzoek bij de afdeling Medische Oncologie van het UMC Groningen en is momenteel als longarts in opleiding werkzaam bij de afdeling Interne Geneeskunde van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Ze zal de prijs gebruiken voor een onderzoeksstage aan de University of Cambridge in Groot-Brittannië.