MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover (kleur) MO 4

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Volhouden en vasthouden
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Van de nood naar de deugd
 • Virtuele communicatie steeds belangrijker voor NVMO
 • Laatste module herziening richtlijn Borstkanker afgerond
 • Horizonscan Geneesmiddelen: een blik in de nabije toekomst
 • SONCOS neemt de regie in onderhoud oncologische richtlijnen
 • Cancer Core Europe bundelt expertise, ook nu rond coronacrisis
 • Tumorcellen aanpakken op immuunontsnappingsmechanismen
 • Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oncologie
 • Helende woorden: ‘Intoxicated by my illness’
 • Open podium: Subsidiëring onderzoek: dure beoordelingsprocedure zonder aantoonbare waarde

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling bij gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie