Richtlijn fysieke fitheid kankerpatiënt

De NVMO is benaderd met de vraag om te participeren bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘Fysieke fitheid van oncologische patiënten’.

Het doel van de richtlijn is om oncologische patiënten vanaf de diagnose gedurende het gehele behandeltraject advies op maat te geven over behoud en verbetering van fitheid in relatie tot hun behandelingen en ervaren klachten.

Het advies op maat wordt opgesteld op basis van gegevens verkregen vanuit patiënt- en ziektekenmerken, ondersteund met inspanningsdiagnostiek. De richtlijn richt zich bovendien op de triage van patiënten om te komen tot de meest passende en doelmatige vorm van begeleiding door zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten). De richtijn is in principe overkoepelend voor elke tumorsoort met indien nodig specifieke adviezen voor bepaalde patiëntengroepen.

Mocht u als NVMO-lid geïnteresseerd zijn om een bijdrage aan deze richtlijn te leveren, dan kunt u zich aanmelden bij NVMO-bestuurslid Robbert van Alphen via secretariaat@nvmo.org. Ook voor meer informatie kunt u via dit e-mailadres contact opnemen.