Vragen over moleculaire diagnostiek?

Heeft u vragen uit uw dagelijkse praktijk over de inzet of interpretatie van moleculaire diagnostiek?

Geef ze uiterlijk 14 juli 2020 door aan het expertpanel van de e-learning over dit onderwerp via redactie@medtalks.eu. Veelgestelde vragen zullen in de e-learning over moleculaire diagnostiek aan bod komen.

Deze e-learning, die vanaf 14 augustus 2020 van start gaat, zal internist-oncologen handvatten bieden voor de interpretatie van uitslagen en de vertaling ervan naar de klinische praktijk.

meer informatie