COVIg bij solide tumoren

COVIg is sinds kort beschikbaar voor specifieke patiënten met solide tumoren.

Bij solide tumoren gaat het om patiënten die worden behandeld met hogedosischemotherapie bij autologe stamceltransplantaties en TIL-behandeling bij melanoom. Patiënten met COPD die adjuvante therapie ondergaan komen ook in aanmerking.

Lees meer over de achtergrond en indicatiestelling in het advies van de werkgroep voor indicatiestelling en prioritering van COVIg. Vanuit de medische oncologie zitten prof. dr. Liesbeth de Vries en Robbert van Alphen in deze landelijke werkgroep. Het advies staat in het besloten deel van de NVMO-website.

lees advies