Vragenlijst OnCovid!

SONCOS roept alle NVMO-leden op om deel te nemen aan een onderzoek van OnCovid! naar oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie.

De COVID-19-pandemie heeft een enorme impact op de (oncologische) zorg. Om de continuïteit en kwaliteit van de oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie te waarborgen, heeft SONCOS het project OnCovid! in het leven geroepen. OnCovid! is een samenwerkingsverband van SONCOS, NVvH, NZa, DICA, IKNL/PALGA, ZorgDomein, DHD en RIVM. Het project wordt ondersteund door een SKMS-subsidie.

Binnen OnCovid! wordt onder meer een bibliotheek van maatregelen opgezet. Specifieke maatregelen kunnen doelgericht worden ingezet om eventuele capaciteitsreducties in de oncologische zorgketen te ondervangen. De bibliotheek zal worden samengesteld uit een inventarisatie onder wetenschappelijke beroepsverenigingen, waarbij OnCovid! in kaart brengt welke maatregelen in welke scenario’s het meest effectief zijn gebleken. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

SONCOS-voorzitter prof. dr. Marcel Verheij en SONCOS-bestuurslid prof. dr. Haiko Bloemendal (voorzitter NVMO) roepen alle NVMO-leden op om de vragen van de OnCovid!-vragenlijst te beantwoorden. Mocht u als NVMO-lid interesse hebben om hieraan deel te nemen, dan kunt u een e-mail sturen naar oncovid.soncos@gmail.com.

Meer informatie staat op de LinkedIin-pagina van OnCovid!. Op deze pagina worden geregeld updates gegeven.

COVIg bij solide tumoren

COVIg is sinds kort beschikbaar voor specifieke patiënten met solide tumoren.

Bij solide tumoren gaat het om patiënten die worden behandeld met hogedosischemotherapie bij autologe stamceltransplantaties en TIL-behandeling bij melanoom. Patiënten met COPD die adjuvante therapie ondergaan komen ook in aanmerking.

Lees meer over de achtergrond en indicatiestelling in het advies van de werkgroep voor indicatiestelling en prioritering van COVIg. Vanuit de medische oncologie zitten prof. dr. Liesbeth de Vries en Robbert van Alphen in deze landelijke werkgroep. Het advies staat in het besloten deel van de NVMO-website.

lees advies