Adviezen booster­vaccinatie

Op de NVMO-website staat meer informatie over de planning en logistiek van de derde vaccinatie en boostervaccinatie van kankerpatiënten.

Het betreft onder meer adviezen voor vaccinatie van patiënten die de derde vaccinatie nog moeten ontvangen, adviezen voor boostervaccinatie van patiënten die derde vaccinatie al hebben ontvangen, logistieke adviezen, belangrijke data voor de korte en langere termijn en voorlopig toekomstig beleid.

Om de adviezen te raadplegen dient door NVMO-leden te worden ingelogd.

lees verder

Derde vaccinatie voor deel patiënten

De NVMO en NVALT werken momenteel aan een brief die hun leden kunnen gebruiken voor het oproepen van patiënten voor de derde vaccinatieronde.

Het is bekend dat een deel van de oncologische patiëntenpopulatie vanwege een mogelijk verminderde opbrengst na de reguliere vaccinatie in aanmerking komt voor een derde vaccinatie. Dit betreft een deel van de patiënten met solide tumoren die in de periode van 1 oktober 2020 tot heden voor COVID-19 zijn gevaccineerd. Meer specifiek gaat het om alle patiënten die in deze periode tot 3 maanden voor vaccinatie of tijdens vaccinatie met chemotherapie en/of checkpoint inhibitors zijn behandeld. Patiënten die enkel na vaccinatie met chemotherapie en/of checkpoint inhibitors zijn behandeld, komen niet voor de derde vaccinatie in aanmerking. De derde vaccinatie geldt alleen voor patiënten die chemotherapie of chemo-immuuntherapie kregen, en niet voor patienten die doelgerichte therapie kregen.

De NVMO en NVALT adviseren hun leden om alvast na te denken hoe deze patiënten in de ziekenhuizen kunnen worden geïdentificeerd. De NVMO en NVALT hopen met de brief, die binnenkort beschikbaar zal komen, ook de verwijzing naar de GGD te kunnen realiseren. Dit laatste kan echter niet worden gegarandeerd.

Vragenlijst OnCovid!

SONCOS roept alle NVMO-leden op om deel te nemen aan een onderzoek van OnCovid! naar oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie.

De COVID-19-pandemie heeft een enorme impact op de (oncologische) zorg. Om de continuïteit en kwaliteit van de oncologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie te waarborgen, heeft SONCOS het project OnCovid! in het leven geroepen. OnCovid! is een samenwerkingsverband van SONCOS, NVvH, NZa, DICA, IKNL/PALGA, ZorgDomein, DHD en RIVM. Het project wordt ondersteund door een SKMS-subsidie.

Binnen OnCovid! wordt onder meer een bibliotheek van maatregelen opgezet. Specifieke maatregelen kunnen doelgericht worden ingezet om eventuele capaciteitsreducties in de oncologische zorgketen te ondervangen. De bibliotheek zal worden samengesteld uit een inventarisatie onder wetenschappelijke beroepsverenigingen, waarbij OnCovid! in kaart brengt welke maatregelen in welke scenario’s het meest effectief zijn gebleken. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

SONCOS-voorzitter prof. dr. Marcel Verheij en SONCOS-bestuurslid prof. dr. Haiko Bloemendal (voorzitter NVMO) roepen alle NVMO-leden op om de vragen van de OnCovid!-vragenlijst te beantwoorden. Mocht u als NVMO-lid interesse hebben om hieraan deel te nemen, dan kunt u een e-mail sturen naar oncovid.soncos@gmail.com.

Meer informatie staat op de LinkedIin-pagina van OnCovid!. Op deze pagina worden geregeld updates gegeven.

COVIg bij solide tumoren

COVIg is sinds kort beschikbaar voor specifieke patiënten met solide tumoren.

Bij solide tumoren gaat het om patiënten die worden behandeld met hogedosischemotherapie bij autologe stamceltransplantaties en TIL-behandeling bij melanoom. Patiënten met COPD die adjuvante therapie ondergaan komen ook in aanmerking.

Lees meer over de achtergrond en indicatiestelling in het advies van de werkgroep voor indicatiestelling en prioritering van COVIg. Vanuit de medische oncologie zitten prof. dr. Liesbeth de Vries en Robbert van Alphen in deze landelijke werkgroep. Het advies staat in het besloten deel van de NVMO-website.

lees advies