MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

In Medische Oncologie nummer 9 staat onder meer de uitrol van nieuwe oncologische behandelingen centraal. Zo is er aandacht voor kwaliteitscriteria voor de behandeling van ovariumcarcinoom en mammacarcinoom met PARP-remmers en voor nieuwe behandelmodaliteiten bij niercelcarcinoom. Bij het introduceren van nieuwe behandelmodaliteiten horen nieuwe verplichtingen, maar er zijn ook kansen om real life data te verzamelen.

Internist-oncoloog dr. Adriaan Bins beschrijft in dit nummer een initiatief waarin de resultaten van de behandeling van patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom worden verzameld. In het afgelopen jaar zijn er meerdere nieuwe behandelopties gekomen die niet in studieverband onderling zijn vergeleken. De PRO-RCC-studie zal informatie verzamelen over de echte winst van deze nieuwe behandelingen.

Verder vertellen dr. Barbara van Leeuwen en dr. Lia van Zuylen, die recent benoemd zijn tot hoogleraar, over besluitvorming bij oudere kwetsbare patiënten en patiënten die aan het einde van hun behandeltraject zijn gekomen. Voor kwetsbare patiënten leidt dit misschien wel tot een betere kwaliteit van leven dan het ontvangen van een PARP-remmer, TKI, immuuntherapie of combinatie-immuuntherapie in een ziekenhuis met de juiste diploma’s.

Tot slot NVMO-commissie BOM geeft advies over de toepassing van olaparib bij gemetastaseerd castratieresistent BRCA-gemuteerd prostaatcarcinoom na eerdere behandeling met enzalutamide of abirateron en over de toepassing van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.