MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

Mogelijk onbekend, maar sinds 20 november 2020 op verzoek van velen van u, zijn we gestart met een nieuwe rubriek Toppublicaties, te vinden op www.medischeoncologie.nl/toppublicaties. In dit decembernummer van Medische Oncologie wordt door de verschillende gemandateerden van de wetenschappelijke verenigingen toelichting gegeven op de selectiecriteria van de publicaties. Hiermee wordt het mogelijk om door het dichte woud van publicaties op een eenvoudige manier relevante publicaties te volgen.

Mogelijk eveneens onbekend, maar zeker onderbelicht zijn ontwikkelingen bij PTO (primaire tumor onbekend). Naast andere inhoudelijke opties wordt aandacht besteed aan ideeën voor nieuwe organisatorische ontwikkelingen in Nederland voor deze tumorsoort.

In een interview blikt aankomend NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga terug op de digitale algemene ledenvergadering van de NVMO. Hier vond tevens een presentatie plaats over het streven naar verdere professionalisering op financieel en organisatorisch vlak van cieBOM om te komen tot één loket voor beoordeling van oncologische middelen, ook voor middelen niet op basis van gerandomiseerde studies.

Dit staat in contrast met de ontwikkelingen in de richtlijnrevisies. Aan het woord komen dr. Thijs van Dalen, bestuurslid SONCOS, en Robbert van Alphen, bestuurslid NVMO, die de oplossingen van achterstallig onderhoud en actualisatie van richtlijnen in de toekomst verwachten door verdere differentiatie middels onder andere clusterdenken en modules.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over: durvalumab als consolidatietherapie na chemoradiatie bij stadium III NSCLC, FOLFOXIRI plus bevacizumab als eerstelijnsbehandeling met herintroductie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom en apalutamide toegevoegd aan standaardbehandeling bij primair gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.