WHO Essential Medicines List Survey

Het NVMO-bestuur roept haar leden op om deel te nemen aan een wereldwijd onderzoek voor de WHO Essential Medicines List.

Het onderzoek, dat door Queen's University Health Sciences in samenwerking met de World Health Organization (WHO) wordt uitgevoerd, is bedoeld om in kaart te brengen welke medicijnen in de oncologie wereldwijd het meest essentieel worden geacht voor de behandeling van kanker.

Er is volgens de onderzoekers op dit moment weinig bekend over de mate waarin de WHO Essential Medicines List daadwerkelijk correleert met opvattingen van zorgverleners in landen over de hele wereld en met name met betrekking tot de medicijnen die zij als essentieel voor de oncologische praktijk beschouwen. Dit onderzoek is bedoeld om tien kankertherapieën vast te stellen die oncologisch specialisten wereldwijd het meest essentieel achten.

Het beantwoorden van de enquêtevragen duurt minder dan 10 minuten. De informatie wordt anoniem verzameld. De resultaten zullen bijdragen aan toekomstige beleidsbeslissingen voor de WHO Essential Medicine List en zullen worden gepubliceerd in een academisch peer-reviewed tijdschrift.

Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met prof. dr. Christopher Booth van Queen's University Health Sciences via booth@queensu.ca.

naar enquête