Ontwikkeling richtlijn tabaks­ontmoediging

Er wordt een internist-oncoloog gezocht voor participatie bij de ontwikkeling van een richtlijn voor tabaksontmoediging.

De NVMO is benaderd met de vraag om onder haar leden te informeren of een van haar leden bereid is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van enkele op medisch specialisten gerichte zorginhoudelijke richtlijnmodules met betrekking tot stoppen met roken.

Het startpunt voor dit project is de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning uit 2016. Deze richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening aan personen met een tabaksverslaving. Deze richtlijn en de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 beschrijven echter géén specifieke zorg op dit gebied door medisch specialisten, maar zorg door een zorgverlener in het algemeen.

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een aantal zorginhoudelijke richtlijnmodules over het stoppen-met-rokenbeleid voor medisch specialisten. De beoogde modules zullen in het verlengde liggen van de richtlijn uit 2016 en de zorgstandaard uit 2019. Geïnteresseerde NVMO-leden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org.