Wisseling van de wacht in commissie BOM

De samenstelling van de NVMO-commissie BOM is onlangs deels gewijzigd.

Prof. dr. An Reyners (foto), internist-oncoloog in het UMC Groningen en voorheen secretaris van de commissie, heeft per 1 januari 2021 de voorzittershamer overgenomen van internist-oncoloog dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente). Laatstgenoemde is sinds 2021 NVMO-voorzitter en blijft vanuit die functie deel uitmaken van de commissie BOM. Reyners maakt als voorzitter van de commissie BOM tevens deel uit van het NVMO-bestuur.

Verder is dr. Edward Fiets (Medisch Centrum Leeuwarden), reeds lid van de commissie BOM, aangetreden als secretaris. Daarnaast zijn longarts dr. Wouter de Jong (Ziekenhuis Gelderse Vallei) en internist-oncoloog en klinisch epidemioloog dr. Jolien Tol (Jeroen Bosch Ziekenhuis) toegetreden tot de commissie BOM.

Het NVMO-bestuur wenst de nieuwe commissieleden veel succes. Ga voor een volledig overzicht van de samenstelling van de commissie BOM naar www.nvmo.org/ciebom.