Advies enfortumab vedotin ingetrokken

De commissie BOM trekt het advies voor enfortumab vedotin bij urotheelcarcinoom per direct in.

Er is voor deze indicatie namelijk nog geen EMA-marktautorisatie. Vergoeding van deze behandeling is tot EMA-goedkeuring niet mogelijk. De commissie trekt het advies, dat in Medische Oncologie nummer 7 werd gepubliceerd, in totdat er wel EMA-marktautorisatie is.

De commissie biedt haar welgemeende excuses aan voor deze situatie. De commissie doet haar best om leden van de NVMO en patiënten bij nieuwe behandelmogelijkheden zo snel mogelijk te voorzien van een advies. Vaak zijn rapporten al klaar en wacht de commissie op de EMA. In dit geval is dat niet goed gegaan.

Webinar over PASKWIL-criteria

De NVMO-commissie BOM houdt op 3 november 2021 van 20.00 tot 21.00 uur een webinar over de voorgestelde PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies.

Deelname aan het webinar staat alleen open voor leden van de NVMO en NVALT.

De commissie zal tijdens het webinar met de NVMO- en NVALT-leden in gesprek gaan over de criteria, die eerst door de commissie kort zullen worden toegelicht, en over eventuele opmerkingen of suggesties voor verbeteringen. De commissie hoopt dat de NVMO-leden tijdens de algemene ledenvergadering in november dit jaar instemmen met de dan (wellicht) aangepaste criteria.

Tijdens de algemene ledenvergadering in april 2021 presenteerde de commissie BOM het eerste voorstel voor de criteria voor niet-gerandomiseerde studies aan de NVMO-leden. In een interview voor Medische Oncologie nummer 4 lichten de voorzitter en secretaris van de commissie de voorgestelde criteria toe.

NVMO- en NVALT-leden kunnen zich tot en met 2 november 2021 voor het webinar aanmelden. Op 3 november 2021 ontvangen zij een bevestiging met persoonlijke inloggegevens. Mocht er geen deelnamelink zijn ontvangen, neem dan contact op met het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org.

aanmelden

Wisseling van de wacht in commissie BOM

De samenstelling van de NVMO-commissie BOM is onlangs deels gewijzigd.

Prof. dr. An Reyners (foto), internist-oncoloog in het UMC Groningen en voorheen secretaris van de commissie, heeft per 1 januari 2021 de voorzittershamer overgenomen van internist-oncoloog dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente). Laatstgenoemde is sinds 2021 NVMO-voorzitter en blijft vanuit die functie deel uitmaken van de commissie BOM. Reyners maakt als voorzitter van de commissie BOM tevens deel uit van het NVMO-bestuur.

Verder is dr. Edward Fiets (Medisch Centrum Leeuwarden), reeds lid van de commissie BOM, aangetreden als secretaris. Daarnaast zijn longarts dr. Wouter de Jong (Ziekenhuis Gelderse Vallei) en internist-oncoloog en klinisch epidemioloog dr. Jolien Tol (Jeroen Bosch Ziekenhuis) toegetreden tot de commissie BOM.

Het NVMO-bestuur wenst de nieuwe commissieleden veel succes. Ga voor een volledig overzicht van de samenstelling van de commissie BOM naar www.nvmo.org/ciebom.

Op weg naar cieBOM 2.0

Dr. Machteld Wymenga, vanaf 2021 NVMO-voorzitter, blikt terug op de ALV en haar eigen presentatie over professionalisering van de NVMO-commissie BOM.

Wymenga: ‘De cieBOM en de cieOOM hebben beide veel werk, dat nu door de leden wordt betaald. Maar dat is niet kostendekkend. Voor verdere professionalisering is het goed als mensen er echt tijd voor krijgen, inclusief wellicht een beleidsmedewerker. Daar is gewoon geld voor nodig. Het lijkt me geen probleem dat zorgverzekeraars daaraan meebetalen, als maar goed wordt vastgelegd dat zij niet over de inhoud gaan. Ik denk dat verzekeraars dit willen omdat het ook hun veel werk scheelt als dit goed is geregeld.’

‘De zorgverzekeraars hebben al laten weten dat zij financiële ondersteuning willen geven voor het verder professionaliseren van de cieBOM. Het idee is dat de commissie nieuwe PASKWIL-criteria gaat ontwikkelen. We hopen dat we een cieBOM 2.0 kunnen ontwikkelen, waaronder ook de cieOOM kan vallen.'

lees verder

‘Druk op commissie BOM toegenomen’

De druk op de NVMO-commissie BOM is de laatste jaren flink toegenomen door het groeiende aantal te beoordelen dossiers. Daarnaast komt de vraag van zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven en Zorginstituut Nederland om ook criteria te ontwikkelen voor bijvoorbeeld niet-gerandomiseerde fase II-studies.

NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal schrijft in zijn voorwoord in het tijdschrift Medische Oncologie dat het NVMO-bestuur samen met de NVMO-commissie BOM de uitdaging aangaat om tot verdere professionalisering te komen. De NVMO is met zorgverzekeraars en het ministerie van VWS in gesprek om deze maatschappelijk belangrijke taak structureel te kunnen gaan uitvoeren. Volgens de NVMO-voorzitter kan de NVMO deze ambitie zonder financiële middelen van verzekeraars en overheid niet realiseren.

lees verder