Op weg naar cieBOM 2.0

Dr. Machteld Wymenga, vanaf 2021 NVMO-voorzitter, blikt terug op de ALV en haar eigen presentatie over professionalisering van de NVMO-commissie BOM.

Wymenga: ‘De cieBOM en de cieOOM hebben beide veel werk, dat nu door de leden wordt betaald. Maar dat is niet kostendekkend. Voor verdere professionalisering is het goed als mensen er echt tijd voor krijgen, inclusief wellicht een beleidsmedewerker. Daar is gewoon geld voor nodig. Het lijkt me geen probleem dat zorgverzekeraars daaraan meebetalen, als maar goed wordt vastgelegd dat zij niet over de inhoud gaan. Ik denk dat verzekeraars dit willen omdat het ook hun veel werk scheelt als dit goed is geregeld.’

‘De zorgverzekeraars hebben al laten weten dat zij financiële ondersteuning willen geven voor het verder professionaliseren van de cieBOM. Het idee is dat de commissie nieuwe PASKWIL-criteria gaat ontwikkelen. We hopen dat we een cieBOM 2.0 kunnen ontwikkelen, waaronder ook de cieOOM kan vallen.'

lees verder

‘Druk op commissie BOM toegenomen’

De druk op de NVMO-commissie BOM is de laatste jaren flink toegenomen door het groeiende aantal te beoordelen dossiers. Daarnaast komt de vraag van zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven en Zorginstituut Nederland om ook criteria te ontwikkelen voor bijvoorbeeld niet-gerandomiseerde fase II-studies.

NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal schrijft in zijn voorwoord in het tijdschrift Medische Oncologie dat het NVMO-bestuur samen met de NVMO-commissie BOM de uitdaging aangaat om tot verdere professionalisering te komen. De NVMO is met zorgverzekeraars en het ministerie van VWS in gesprek om deze maatschappelijk belangrijke taak structureel te kunnen gaan uitvoeren. Volgens de NVMO-voorzitter kan de NVMO deze ambitie zonder financiële middelen van verzekeraars en overheid niet realiseren.

lees verder