E-learning CRC: de oudere patiënt

De ontwikkelingen in de behandeling van colorectaal carcinoom (CRC) gaan razendsnel maar het meeste onderzoek richt zich nog steeds op jongere patiënten. Daarom besteedt deze nascholing aandacht aan de oudere patiënt.

Deze nascholing staat bij de recente ontwikkelingen en behandelkwesties op het gebied van de oudere patiënt met CRC. Aan de hand van interactieve casuïstiek bespreken experts een aantal actuele onderwerpen en bieden zij handvatten voor uw klinische praktijk.

Onderwerpen die onder meer ter sprake komen zijn: de mogelijkheden voor de oudere patiënt met CRC en afwegingen bij een oudere leeftijdsgroep.

Dit project valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks. Het programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door Merck en Pierre Fabre.

meer informatie