E-learning: moleculaire diagnostiek

Dankzij snelle ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek kan personalized medicine in de oncologie steeds vaker worden toegepast. Met een e-learning wil de NVMO inspelen op de behoefte aan actuele kennis op dit gebied.

De e-learning biedt handvatten voor de interpretatie van uitslagen van moleculaire diagnostiek bij verschillende vormen van kanker en de vertaling ervan naar de klinische praktijk.

Het eerste deel is gericht op de interpretatie van moleculaire diagnostiek die in de dagelijkse oncologische praktijk wordt gebruikt. Het tweede deel gaat in op de meerwaarde van het inzetten van next generation sequencing, zoals genpanels en whole genome sequencing, naast de standaarddiagnostiek.

De NVMO heeft dit nascholingsprogamma ontwikkeld in samenwerking met MEDtalks en Hartwig Medical Foundation. De e-learning is financieel mogelijk gemaakt door ZonMw, Zilveren Kruis en KWF Kankerbestrijding.

meer informatie