MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer leest u over Geneeskunde volgens Paré. Door multidisciplinaire samenwerking kunnen we gelukkig steeds meer voor patiënten met hersenmetastasen betekenen en stijgt de kwaliteit van zorg. Niettemin hebben deze patiënten behoefte aan goede palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een integraal onderdeel van de geneeskunde in het algemeen en de medische oncologie in het bijzonder. 

Verder laat het proefschrift van Jolanda van Hoeve laat zien dat dit wellicht door implementatie van zorgpaden kan worden gerealiseerd. Tevens stelt ze dat het opstellen van zorgpaden, zeker in netwerken, de kwaliteit van zorg verbetert en praktijkvariatie vermindert.

Over kwaliteit gesproken: prof. Michel Wouters houdt ons internist-oncologen een spiegel voor, ook wij zullen een actieve bijdrage moeten gaan leveren aan transparantie, uiteraard met als doel verbetering van kwaliteit van onze zorg.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over: pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom en durvalumab met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor ‘extensive stage’ kleincellig longcarcinoom.