Update richtlijn Botmetastasen

Voor de herziening van de richtlijn Botmetastasen is de NVMO op zoek naar een werkgroeplid vanuit de medische oncologie.

Het doel van de richtlijn is het formuleren van een up-to-date uniform beleid ten aanzien van de zorg voor patiƫnten met botmetastasen.

De richtlijn zal worden ontwikkeld conform het rapport Medisch-specialistische richtlijnen 2.0 van de Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit van de FMS. Er wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van de FMS biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.

Voor aanvullende informatie en/of aanmelding voor de richtlijnwerkgroep kunt u via het NVMO-secretariaat (secretariaat@nvmo.org) contact opnemen met betrokken NVMO-bestuursleden Robbert van Alphen of dr. Margot Tesselaar. Aanmelding voor de richtlijnwerkgroep is uiterlijk 3 september 2021 mogelijk.