E-learning over behandeling TNBC

In een e-learning op 26 oktober 2021 van 18.30 tot 19.30 uur gaat een expertpanel in op de laatste ontwikkelingen van de behandeling van triple-negatief mammacarcinoom (TNBC).

Het expertpanel bestaat uit dr. Agnes Jager, dr. Marleen Kok, dr. Wim van der Steeg en dr. Jolien Tol.

Welke informatie is voorhanden over het wel of niet toevoegen van carboplatine aan de neoadjuvante behandeling? Hoe gaat de neoadjuvante en adjuvante behandeling eruitzien als straks immuuntherapie kan worden ingezet? En hoe optimaal voor te bereiden op nieuwe behandelingen in de gemetastaseerde setting? Deze en andere vragen zullen door het expertpanel worden beantwoord.

meer informatie