Prostaatkanker Update 2021

Op 9 december 2021 vindt van 19.30 tot 20.30 uur het live online nascholingsprogamma Prostaatkanker Update 2021 plaats.

Een multidisciplinair specialistenpanel gaat tijdens tijdens deze e-learning in op relevante actuele ontwikkelingen en klinische aandachtspunten bij gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC) en gemetastaseerd castratieresistent carcinoom (mCRPC). Het panel bestaat uit internist-oncoloog Addy van de Luijtgaarden, radiotherapeut prof. dr. Piet Ost, uroloog dr. Jean-Paul van Basten en verpleegkundig specialist Joost de Baaij.

Aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bepreken de panelleden diverse behandelopties voor mHSPC en mCRPC. Aan bod komen onder meer radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie (waaronder abirateron, apalutamide en enzalutamide) en combinaties van deze opties. Het specialistenpanel staat ook stil bij aandachtspunten rondom de begeleiding van beide patiëntgroepen in de vorm van supportive care, zoals aandacht voor botverlies geïnduceerd door hormoontherapie en management van botgezondheid bij botmetastasen. Verder bespreekt het panel het belang van begeleiding en monitoring van kwaliteit van leven.

Deelnemers aan de live e-learning kunnen vragen voorleggen aan de sprekers in de studio. Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks. Ga voor meer informatie over het programma en voor inschrijving naar nvmo.org/pu2021.

meer informatie