Ontwikkeling richtlijnmodule arbeid

Het NVMO-bestuur zoekt een internist-oncoloog die interesse heeft om bij te dragen aan de ontwikkeling van een richtlijnmodule arbeid.

Op initiatief van de NOV, NVALT en Patiëntenfederatie Nederland wordt binnenkort gestart met de ontwikkeling van de Generieke Module Arbeid voor Medisch Specialistische Richtlijnen. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en uit de Stichting Kwaliteit Patiënten en Consumenten (SKPC).

Het doel van deze richtlijnmodule is dat álle medisch specialisten concrete handvatten krijgen aangereikt om – indien mogelijk – vanaf de diagnose en gedurende de behandeling rekening te houden met de werkzaamheden van de patiënt, zodat onnodig verlies van werk en inkomen beperkt worden.

Hebt u interesse om bij te dragen aan de richtlijnmodule? Meld u dan aan via secretariaat@nvmo.org.