Update richtlijn CRC verschenen

Begin deze maand verscheen op Richtlijnendatabase.nl de modulair herziene richtlijn colorectaal carcinoom.

De geactualiseerde modules van de richtlijn besteden in vergelijking met eerdere versies van de richtlijn veel aandacht aan het individualiseren van de diagnostiek en behandeling en het beperken van vroege en late therapeutische gevolgen.

De eerste versie van de huidige richtlijn verscheen in november 2019. Anno 2021 zijn nog niet alle modules van de richtlijn uitgewerkt. De gehele richtlijn zal naar verwachting in 2023 volledig herzien zijn.

De huidige werkgroep blijft de komende jaren actief om de resterende modules uit te werken. Namens de NVMO maken vanuit de medische oncologie internist-oncologen dr. Derk Jan de Groot (UMC Groningen), dr. Olaf Loosveld (Amphia Ziekenhuis) en prof dr. Henk Verheul (Radboudumc) deel uit van de werkgroep die de richtlijn reviseerde.

De herziene richtlijn is te raadplegen op Richtlijnendatabase.nl.