MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN


In dit nummer onder meer:

  • Sinds een aantal jaar is het toedienen van oncologische medicatie in de thuissituatie mogelijk. Vertegenwoordigers van vijf vooroplopende ziekenhuizen zetten uiteen waarom ze wél of juist niet kiezen voor thuistoediening.
  • De nieuwe commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid wil laten zien dat de oncologie geneesmiddelen veel doelmatiger kan doseren en ook op andere manieren kan verduurzamen.
  • ‘Neem verdenking op kanker naar aanleiding van NIPT altijd serieus’, betoogt Karin Heesterbeek (Maastricht UMC+).
  • Open podium: Genetisch onderzoek moet toegankelijk zijn voor alle mensen met kanker die volgens de richtlijn hiervoor in aanmerking komen, stelt prof. dr. Margreet Ausems (UMC Utrecht).

Adviezen commissie BOM:

  • Pembrolizumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij het lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom
  • Adjuvante behandeling met nivolumab bij patiënten met een verhoogd recidiefrisico van een spierinvasief urotheelcelcarcinoom
  • Adjuvante behandeling met atezolizumab na adjuvante chemotherapie bij patiënten met een stadium IB-IIIA NSCLCGa naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.