Webcast Nascholing Targeted Therapy

NVMO-leden kunnen alle sessies van de 16e editie van de Nascholing Targeted Therapy terugkijken.

Tijdens deze NVMO-nascholing ging dr. Maarten Deenen in op de rationale en implementatie van UGT-bepaling bij irinotecan en Loek de Jong op de overwegingen om cytostatica patiënten met bij obesitas wel of niet op basis van BSA te doseren.

Verder besprak prof. dr. Louis Vermeulen de huidige rol van chromosomal copy numbers bij colorectaal carcinoom en belichtte Iris Miedema nieuwe opties van imaging met PET bij immuuntherapie. Daarnaast gaven dr. Hilde Jalving en dr. Esther Klein Hesselink een actueel overzicht van antibody drug conjugates en besprak dr. Sebastian Klobuch de laatste ontwikkelingen van T-celtherapie bij solide tumoren.

Dr. Jeanine Roodhart en dr. Martijn Lolkema voerden een debat over therapie op maat op basis van organoïde óf whole genome sequencing (WGS). Een tweede debat, gevoerd door dr. Marije Hamaker en dr. Tineke Smilde, stond in het teken van de waarde van een geriatrisch assessment voorafgaand aan therapie. Tot slot hield dr. Daniel Catenacci een keynote lecture over circulerend tumor-DNA bij gastro-intestinale tumoren.

Video’s van de sessies staan in het besloten onderdeel Webcast van de NVMO-website en zijn na inloggen alleen toegankelijk voor NVMO-leden.

naar webcast