Webcast van Post-ASCO 2021

In het besloten gedeelte van de NVMO-website kunnen NVMO-leden elke lezing van de Post-ASCO 2021 terugkijken.

Tijdens de virtuele Post-ASCO 2021 bespraken Nederlandse collega’s het belangrijkste nieuws van de virtuele 2021 ASCO Annual Meeting. Ook gingen ze in op de betekenis en mogelijke implicaties daarvan voor de Nederlandse dagelijkse praktijk.

De sprekers hielden voordrachten over achtereenvolgens gynaecologische maligniteiten, oesofagus-, maag-, pancreas- en levercarcinoom, colorectaal carcinoom, longcarcinoom, urogenitale maligniteiten en mammacarcinoom. Verder kwamen ontwikkelingen bij immuuntherapie en nieuwe geneesmiddelen aan bod.

naar webcast

Webcast van Nascholing Targeted Therapy 2021

Op de NVMO-website is een webcast te bekijken van de Nascholing Targeted Therapy 2021.

Dit jaar was het programma van de NVMO-nascholing opgedeeld in drie sessies over actuele onderwerpen rond de behandeling van kankerpatiënten met doelgerichte medicatie: COVID-19 en oncologie, beyond mainstream targeted therapy and biomarkers en targeted therapy en biomarkers bij specifieke tumortypen. Topsprekers belichtten de laatste ontwikkelingen op dit gebied en gaven handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Verder debatteerden prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (pro), medisch directeur van Hartwig Medical Foundation, en patholoog prof. dr. Vincent Smit (contra) over de stelling "Iedere patiënt met gemetastaseerde ziekte moet één keer WGS krijgen".

Video's van de voordrachten zijn alleen toegankelijk voor NVMO-leden met hun persoonlijke account voor de NVMO-website.

naar webcast

Webcast beschikbaar van ePost-ASCO

Op de NVMO-website kunnen NVMO-leden een webcast van de ePost-ASCO 2020 bekijken.

Zij kunnen daarbij sessies van hun voorkeur selecteren. De webcast op de NVMO-website is alleen toegankelijk voor NVMO-leden met hun persoonlijke inlogaccount.

Nederlandse experts gaven op de ePost-ASCO 2020 een overzicht van de laatste ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens ASCO20 Virtual.

naar webcast

Webcast van Post-ASCO 2019

In het besloten gedeelte van de NVMO-website staan video’s van alle presentaties die tijdens de Post-ASCO 2019 zijn gehouden.

Tijdens dit NVMO-symposium in Driebergen presenteerden Nederlandse collega's het belangrijkste nieuws van de 2019 ASCO Annual Meeting.

Aan bod kwam het nieuws op het gebied van respectievelijk tumoren van het bovenste en van het onderste deel van de tractus digestivus, urologische tumoren, longcarcinoom, gynaecologische tumoren en mammacarcinoom. Ook werd ingegaan op ontwikkelingen bij immuuntherapie en nieuws in geneesmiddelenland.

De video's zijn (na inloggen) alleen te bekijken door NVMO-leden.

naar webcast

Webcast ALV voor NVMO-leden

NVMO-leden kunnen in het besloten onderdeel van de NVMO-website een webcast bekijken van de algemene ledenvergadering die op dinsdag 16 april 2019 in Utrecht werd gehouden.

Onder meer de volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

 • Status NVMO-strategie 2018-2022
 • Aanpassing statuten NVMO
 • Voorstel NVMO-commissie Kwaliteit
 • Update NVMO-commissie BOM
 • Update offlabel-indicaties medicatie

naar webcast

Webcast presen­taties Oncologie­dagen 2018

Op de NVMO-website zijn video’s van 14 volledige voordrachten van de Oncologiedagen 2018 te bekijken.

De video's van 14 hieronder vermelde voordrachten zijn voor NVMO-leden (na inloggen) te bekijken in het onderdeel Webcast van de NVMO-website.

 1. Neoadjuvante therapie bij mammacarcinoom: precisietherapie
 2. Locoregionale behandeling mammacarcinoom: de weg naar Rome
 3. Ki67 voor risicostratificatie ER-positief mammacarcinoom: zijn we klaar voor klinische implementatie?
 4. Is PD-L1 immuunhistochemie de beste selectie van patiënten voor immunotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom?
 5. Immuuntherapie en endocrinologie: het belang van een goede organisatie van zorg
 6. Lichaamssamenstelling als tool voor behandelstrategie?
 7. Het belang van tumorinfiltrerende immuuncellen voor ziekte-uitkomst bij mammacarcinoom
 8. Het CPCT: we gaan in volle vaart richting genomics driven oncologie
 9. Implications of increasing subgroups within the breast cancer field
 10. Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland: van papier naar praktijk
 11. Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland: en nu?
 12. Current and future options for the medical treatment of metastatic renal cell carcinoma
 13. Wat zijn in 2018 de behandelopties bij het pancreascarcinoom?
 14. E-nose detecteren van kankersoorten van de tractus digestivus

naar webcast


Pdf-versies van PPT-presentaties van de Oncologiedagen 2018 kunnen door NVMO-leden (na inloggen) worden gedownload in het onderdeel Meetings van de NVMO-website.

naar ppt-presentaties

Oncologiedagen 2018 in een notendop

Een korte video-impressie belicht verschillende onderwerpen van de Oncologiedagen 2018.


Video-impressie

In bovenstaande video Oncologiedagen in een notendop (duur: 32.03 minuten) worden de hieronder vermelde onderwerpen van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 kort belicht. In het menu-onderdeel Chapters rechts onderaan de video kunnen specifieke onderwerpen eenvoudig worden geselecteerd.

 • Mammacarcinoom
 • Nieuwe NVMO-commissies
 • Immuuntherapie
 • Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
 • Onderzoek van eigen bodem
 • Interviews met prijswinnaars: Pieter De Mulder Award 2018 en de beste oncologieproefschriften
 • Center for Personalized Cancer Treatment
 • E-nose voor detectie tumoren van de tractus digestivus

Webcast presentaties

In het onderdeel Webcast van de NVMO-website zijn door NVMO-leden 14 video's te bekijken van volledige voordrachten die op de donderdag en vrijdag van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 zijn gehouden.

naar webcast


PPT-presentaties

Pdf-versies van PPT-presentaties kunnen door NVMO-leden worden gedownload in het onderdeel Meetings van de NVMO-website.

naar ppt-presentaties

Therapie op Maat 2017

Op 9 en 10 maart 2017 organiseerden de NVCO, NVMO en NVRO op Papendal het interdisciplinaire congres van Therapie op Maat 2017.

Via een externe website kunnen door NVMO-leden video-opnamen worden bekeken van presentaties die op deze tweejaarlijkse bijeenkomst zijn gehouden. Deze video-opnamen kunt u hier vinden.

Nascholing Targeted Therapy 2017

Op donderdag 30 maart 2017 vond in Antropia in Driebergen de 11e NVMO Nascholing Targeted Therapy plaats.

Onderwerpen die op het programma stonden, waren de DRUP-trial, biobanking, tumorprofilering bij mammacarcinoom en nieuwe ontwikkelingen bij achtereenvolgens colorectaal carcinoom, melanoom, niercelcarcinoom en prostaatcarcinoom. Verder was er een pro-contrasessie over de MammaPrint.

Via een externe website kunnen NVMO-leden video-opnamen bekijken van presentaties die op deze nascholing zijn gehouden. Deze video-opnamen kunt u hier vinden.