MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit themanummer over de zin en onzin van screening onder meer:

  • Mede vanwege de late ontdekking is het overlevingspercentage van longkankerpatiënten laag. Screening ligt voor de hand, te meer omdat de belangrijkste risicogroep bekend is. Onlangs is een grote Europese proefscreening bij zware (ex-)rokers gestart.
  • Op Europees niveau klinken soms stemmen om bevolkingsonderzoek prostaatkanker te starten, maar in Nederland heerst de mening dat de voordelen daarvan niet opwegen tegen de nadelen.
  • Dankzij het bevolkingsonderzoek darmkanker worden tumoren in vroegere stadia gevonden, wat resulteert in minder intensieve behandelingen en wellicht besparing van kosten. Prof. dr. Evelien Dekker (Amsterdam UMC) geeft uitleg.
  • Het in 1990 gestarte bevolkingsonderzoek borstkanker heeft geleid tot veel gezondheidswinst, maar er is ook kritiek. Prof. dr. Mireille Broeders (Radboudumc) vertelt over de toekomst van het screeningsprogramma.

Adviezen commissie BOM

  • Pembrolizumab bij patiënten met een persisterend gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom
  • Apalutamide, darolutamide en enzalutamide bij het niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

Advies commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid

  • FOLFIRINOX bij pancreascarcinoom kan efficiënter

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.