Overzicht van 260 trials op NVMO-website

NVMO-leden kunnen op de NVMO-website op eenvoudige wijze een overzicht van 260 klinische en observationele trials in Nederland raadplegen en doorzoeken.

naar overzicht

Het betreft alle studies uit het trial-overzicht van Onderzoekbijkanker.nl. De NVMO vindt het mooi om op deze manier bij te dragen aan de vindbaarheid en daarmee toegankelijkheid van klinische trials voor patiënten.

Samenwerking
Op Onderzoekbijkanker.nl staat een overzicht van interventiestudies, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies. Dit overzicht van trials is ook te vinden op Kanker.nl/trials voor patiënten. IKNL onderhoudt deze trialdatabase. De vindbaarheid van informatie over lopende studies draagt bij aan een snellere inclusie.

IKNL en DORP werken samen met onderzoekers en onderzoeksgroepen om het trialoverzicht completer te krijgen en de informatie beschikbaar te stellen voor derden. Het is van belang dat nieuwe studies worden aangemeld door onderzoekers en onderzoekgroepen bij de redactie van Onderzoekbijkanker.nl. IKNL stelt het iFrame gratis beschikbaar aan beroepsorganisaties, onderzoeksgroepen en patiëntenorganisaties. Hierdoor is het zelf bijhouden van trials op de eigen website niet meer noodzakelijk en is de informatie altijd up-to-date.

Meer informatie
Hebt u interesse om ook het studieoverzicht van Onderzoekbijkanker.nl te tonen op uw eigen website? Neem contact op met Kim Hoeijmakers, projectleider Onderzoekbijkanker.nl, via kankeronderzoek@iknl.nl.

Trial aanmelden
Bent u (arts-)onderzoeker en wilt u een trial aanmelden voor het overzicht? Mail dan naar kankeronderzoek@iknl.nl of vul het aanmeldformulier op de IKNL-website in.