Ed Maartense aanmoedigingsprijs 2023

Artsen, verpleegkundigen en paramedici die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen kunnen zich aanmelden voor de Ed Maartense aanmoedigingsprijs.

In het Reinier de Graaf Gasthuis is sedert jaar en dag aandacht voor de behandeling van oncologische patiënten op oudere leeftijd en de specifieke zorg die past bij hun behandeling. Dr. Ed Maartense was een van de pioniers in dit aandachtsgebied. Meer dan 30 jaar heeft hij zich als internist-hematoloog en -oncoloog toegelegd op de behandeling van oudere patiënten met kanker en zeer veel jongere collegae opgeleid in de geriatrische oncologie. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft onder meer geleid tot een proefschrift over chemotherapie bij  oudere patiënten getiteld: Non-Hodgkin’s lymphoma in the elderly. Population based data and a future perspective.

In 2017 is Ed Maartense, op 68 jarige leeftijd, onverwacht overleden aan de gevolgen van een ernstige longontsteking.

Ter nagedachtenis aan hem heeft zijn echtgenote, Yvonne Maartense-Spruyt, een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld om (jonge) vakgenoten die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen, extra steun te bieden bij hun onderzoek. Naast onderzoek komen ook zorgverbeteringsprojecten in aanmerking voor de prijs. De aanmoedigingsprijs, ter hoogte van € 3.000, zal op 11 mei 2023 tijdens het derde Ed Maartense Symposium in Delft uitgereikt worden.

Als je in aanmerking wilt komen voor de prijs, verzoeken wij je contact op te nemen met een van de juryleden:

Prof. dr. Johanneke Portielje, hoogleraar geriatrische oncologie LUMC. (j.portielje@lumc.nl)
Dr. Monique Bos, internist-oncoloog Erasmus MC (m.bos@erasmusmc.nl)