NVMO-onderzoek naar reisbereidheid kankerpatiënten

In februari 2023 wil de NVMO een flashmob-onderzoek gedurende één of twee dagen verrichten bij patiënten op de polikliniek Medische Oncologie en op de dagbehandeling.

Het doel hiervan is om een goed inzicht te krijgen in de daadwerkelijke reisbereidheid van de patiëntenpopulatie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen helpen in besluiten rondom netwerkvorming en concentratie/spreiding (IZA).

De NFK heeft eerder onderzoek gedaan naar reisbereidheid, echter had 60 procent van de deelnemers in dit onderzoek geen actieve kanker(behandeling) meer. Derhalve is dit geen representatieve steekproef van onze populatie. Bij het komende flashmob-onderzoek in februari 2023 zijn het IKNL en de NFK betrokken.

De vragenlijst die de NVMO wil uitzetten is nu ter inzage zichtbaar in het besloten gedeelte van de website, zoals besproken op de algemene ledenvergadering van 11 november 2022.

De NVMO hoopt dat u allen mee gaat doen aan dit onderzoek, dat inmiddels in het UMCG beoordeeld is als niet-WMO-plichtig. Suggesties ten aanzien van de vragenlijst zijn welkom en mogelijk tot 11 december 2022 middels een e-mail naar Elianne de Boer (el.d.boer@nki.nl).

NAAR VRAGENLIJST