Terugkoppeling bijeenkomst 14 december 2022

Het verslag en de presentaties van de extra NVMO-bijeenkomst over de toekomstbestendigheid van de medisch-oncologische zorg zijn terug te vinden in het besloten gedeelte van de NVMO-website.

Op 19 april 2023 staan een algemene ledenvergadering en een vervolgbijeenkomst gepland. Meer informatie kunt u in de agenda vinden.

NAAR DE STUKKEN